Rozhazovačná EU je mýtus, brání se Komise

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: m_bartosch.

Krátce před oficiálním zveřejněním svého návrhu k příštímu sedmiletému rozpočtu EU zveřejnila Evropská komise dokument, v němž se ohrazuje proti údajným „mýtům“ a stereotypům, které si lidé často spojují s evropským rozpočtem.

Evropská komise na svých stránkách uveřejnila seznam některých tvrzení, jako například, že EU daňové poplatníky stojí „příliš mnoho“, že je rozhodování o financích „nedemokratické“, většina unijního rozpočtu jde na financování bruselského aparátu nebo že rozpočet EU neustále roste, zatímco státy škrtají. Všechna tato tvrzení na webu označila za „mýty“ a snaží se je „uvést na pravou míru“.

Mluvčí Evropské komise se o víkendu snažili prostřednictvím Twitteru na stránky Komise upozornit. Jedná se patrně o součást nové unijní komunikační strategie, která má vyvrátit zavádějící tvrzení, která se o EU objevují v evropském tisku.

„Pokud se chceme něco dozvědět o tom, jak rozpočet EU funguje a jak se vynakládá, zpravidla se spoléháme na zprávy z médií a nezávislých internetových stránek. Mezi mnoha informacemi a věcnými zprávami může člověk někdy narazit i na články založené na překroucených faktech, nepřesných údajích nebo vyložených lžích. Tyto informace často převezmou ostatní a ony si začnou žít svým životem, což poté ovlivňuje kvalitu veřejné diskuse o evropských financích,“ zdůvodňuje Komise své rozhodnutí uveřejnit seznam nejčastějších „mýtů“.

Tvrzení, která se Komise snaží vyvrátit jako nepravdivá, pochází v drtivé většině případů z britského tisku (Komise cituje The Times, Telegraph, Mail Online či Daily Express) nebo z Wikipedie.

Například tvrzení, podle nějž EU stojí daňové poplatníky „příliš mnoho“ Komise odmítá těmito slovy: „To zkrátka není pravda. Výmluvné je srovnání podle dne daňové svobody. Když si spočítáte, kolik dní v roce musíte pracovat na to, abyste zaplatili svou celkovou roční daň, pak na stát pracujete zpravidla do jara až do léta. Naproti tomu na EU vydělává průměrný Evropan pouze čtyři dny, do 4. ledna.“

V části své prezentace se Komise věnuje nedávné studii britského euroskeptického think-tanku Open Europe „100 příkladů, jak se v EU podvádí a plýtvá“. Studie upoutala pozornost řady evropských i mimoevropských periodik a webů.

„Open Europe říká, že ilustruje, ‚jak se evropské prostředky míjí s cíli‘, ale jejich seznam je pouze karikatura, která je založená na neověřených zdrojích z médií sesbíraných za několik uplynulých let,“ uvádí Komise.

Svou aktivitou jakoby Komise dávala najevo nervozitu před rozjezdem diskuse k příštímu evropskému rozpočtu. Podle informací EurActivu předseda Evropské komise José Manuel Barroso dokonce komisaře instruoval, že mají šířit příklady dokazující vyšší přidanou hodnotu výdajů z rozpočtu EU oproti srovnatelným investicím na národní úrovni.

Zdaleka ne všem komisařům se prý ale takové instrukce zamlouvají.