Reklama se bude moci v televizi objevovat častěji

TV

Výbor pro kulturu v Evropském parlamentu včera podpořil kompromisní text, k němuž dospěl ve spolupráci s německým předsednictvím. Návrh by umožnil televizím častěji zařazovat reklamní bloky. Televize by rovněž mohly začít využívat tzv. product placement.

Souvislosti:

13. prosince 2005 přišla Komise s návrhem pozměnit evropská pravidla pro televizní vysílání, zejména v oblasti reklamy. Těmi se zabývá směrnice z roku 1989 známá pod jménem „Televize bez hranic“. Směrnice byla naposledy novelizována v roce 1997.

Komise je přesvědčena, že změny v legislativě jsou ospravedlnitelné rozšiřováním nových technologií, jako je on-demand televize, internetová televize nebo vypalovací zařízení, která jsou schopná automaticky „vystřihnout“ reklamní bloky. Televizní společnosti se obávají, že tento vývoj společně s měnícími se návyky diváků ohrozí jejich nejdůležitější zdroj příjmu – reklamní časy, které prodávají výrobcům spotřebního zboží.

Po prvním čtení v Parlamentu a Radě německá konzervativní poslankyně Ruth Hieronymi, zpravodajka výboru pro kulturu, připravila ve spolupráci s německým předsednictvím kompromisní text, který musí nejprve schválit na svém plenárním zasedání Parlament a 27 členských států.

Témata:

Poslanci včera na zasedání výboru pro kulturu podpořili kompromisní návrh své zpravodajky a německého předsednictví, který zmírní stávající omezení na reklamu v televizi a v dalších nových audiovizuálních médiích včetně on-demand obsahu a internetového vysílání.

Hlavními prvky kompromisního návrhu je:

  • Technika product placement, s jejíž pomocí jsou značkové výrobky integrovány v televizních programech pro reklamní účely, je v současné době ve většině členských států zakázána. Návrh má product placement povolit, ovšem za předpokladu, že o tom bude divák v úvodu a závěru programu i po komerčním bloku informován. Nadále však bude platit zákaz této techniky ve zpravodajství a publicistice, dětských pořadech, dokumentárních filmech a poradenských pořadech.
  • Televizní reklama bude i nadále omezena na maximálně 12 minut za hodinu, ale filmy budou moci být přerušované reklamou častěji – každých 30 minut oproti současným 45 minutám. Pouze pořady, které jsou kratší než půl hodiny (namísto současných 35 minut), budou přerušení reklamním blokem ušetřeny.
  • Reklama zaměřená na děti bude podléhat přísnému kodexu, který například omezí reklamu na potraviny s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli. Členské země budou mít právo zablokovat internetový obsah, který je pro mladistvé závadný. Povinné má být také zajištění přístupu k televiznímu vysílání pro invalidy.

Stanoviska:

Ruth Hieronymi, poslankyně EPP-ED a zpravodajka směrnice, uvedla, že doporučí, aby plénum přijalo společný text bez dodatků. K tomu dále sdělila: „Toto je dobrá příležitost, jak zajistit, aby televize byla v budoucnosti jak kulturním, tak ekonomickým statkem.“ Nový kompromis podle ní zajistí jak ochranu práv menšin, tak kulturní rozmanitost.

Stínová zpravodajka směrnice, Helga Trüpel z frakce Zelených kritizovala Hieronymi za omezování demokratické role Parlamentu pokusem o „rychlé prosazení této nepoctivé dohody“, která podle jejího názoru přinutí audiovizuální média napříč Evropou stát se „obětí amerického stylu reklamy a product placementu“.

„V rámci kompromisního návrhu budou evropská audiovizuální média vystavena všudypřítomné reklamě mnohem více než kdy předtím. Žádný program nebude v žádné formě vysílání ušetřen – od filmů k dětským pořadům – všechny převálcuje reklama. Zavedení právního rámce pro product placement znamená, že již nebude možné uniknout plíživé reklamní invazi do soukromého života. Návrh jde zcela proti principům konvence UNESCO o kulturní rozmanitosti, kterou podporuje jak Evropská unie, tak Zelení. Budeme se tudíž i nadále snažit přesvědčit poslance, aby hlasovali proti tomuto politováníhodnému kompromisu v plénu.“

Generální tajemník Evropské vysílací unie (EBU) Jean Réveillon kompromisní text přivítal a uvedl, že návrh zajistí rovné podmínky pro všechny aktéry na trhu. Réveillon dodal: „Audiovizuální směrnice, který pokrývá veškeré služby audiovizuálních směrnicí odráží dnešní realitu a vizi pro budoucnost. Přispěje k rozvoji evropské audiovizuální scény.“

Další kroky:

  • 24. května 2007: 27 ministrů EU, kteří jsou zodpovědní za oblast médií a kultury, by mělo kompromisní návrh podpořit
  • Červenec 2007: pravděpodobně proběhne v Parlamentu druhé čtení kompromisního textu