Přátelé Země a Bankwatch zveřejnily problémové projekty v nových členských zemích

Evropské nevládní organizace Přátelé Země a Bankwatch publikovaly interaktivní mapu, ve které je zvýrazněno 22 projektů mající negativní vliv na životní prostředí. Všechny zmíněné projekty jsou nebo by měly být financovány z evropských fondů.

Nevládní organizace na interaktivní mapě zanesly nejen problémové projekty z osmi nových členských zemí ze střední a východní Evropy, ale zaměřily se také na Rumunsko a Bulharsko, kde definovaly celkem čtyři projekty s možným negativním dopadem na životní prostředí.

Kritickému hodnocení se nevyhnula ani Česká republika. Přátelé Země a Bankwatch definovaly čtyři projekty, které podle jejich názoru ohrožují životní prostředí. Prvním problémovým projektem je výstavba dálnice D8 mezi Prahou a Drážďany. Tento projekt je financován z předvstupního programu ISPA a z půjček Evropské investiční banky. Nevládní organizace zdůrazňují, že dálnice povede Krušnými horami v úseku, kde se nacházejí vzácné ekosystémy. Obě organizace zdůrazňují, že vládní představitelé přehlížejí alternativní návrhy na vedení dálnice.

Jako druhý diskutabilní projekt byl označen plán na vybudování spalovny odpadu v Opatovicích. V tomto případě nevládní organizace argumentují, že spalovna s kapacitou kolem 100.000 tun ročně znehodnotí mnoho cenných materiálů, které by mohly být recyklovány nebo jiným způsobem znovu použity. Zdůrazňují, že tento projekt je zcela v rozporu s Národním plánem nakládaní s odpady. Proti vybudování spalovny jsou také okolní obce. Projekt by měl být realizován v následujícím programovacím období 2007 – 2013.

Třetím projektem je přemístění brněnského hlavního nádraží z centra města na jeho jižní okraj. Přemístění nádraží ztíží dostupnost centra Brna a lidé, kteří dojíždějí do města za prací stráví mnohem více času cestováním. V referendu, které v Brně k této otázce proběhlo v roce 2004, se 86% obyvatel vyslovilo proti přemístění. Magistrát ale jeho výsledky odmítl uznat s poukazem na velmi nízkou účast voličů, která byla 25%.

Posledním plánovaným projektem, který byl označen jako problémový, je výstavba kanálu mezi řekami Labe, Dunaj a Odra. Zde hrozí, že dojde ke zničení cenného porostu kolem řek Morava a Dyje.

Stejné množství problémových projektů jako v ČR se podle organizací nachází na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. V Estonsku, Litvě a v Lotyšsku byl identifikován jako problémový vždy jeden projekt.