První den summitu Evropské rady: pozornost se stáčí na zahraniční politiku

Proti očekávání se hlavním tématem dnes zahájeného summitu EU nestane posílení dohledu nad rozpočty členských zemí, ani případné sankce za porušování pravidel Paktu stability a růstu. Kvůli neshodám v ekonomických otázkách má na summitu dominovat společná zahraniční politika EU.

Rozdílné pozice členských zemí v otázce posílení rozpočtových pravidel pravděpodobně zablokují projednávání této agendy hned v úvodu právě zahájeného summitu EU. Na pořad dne se tak s největší pravděpodobností nedostane ani otázka sankcí za případné porušování Paktu stability a růstu, která byla hlavním tématem včerejší schůzky předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa s premiérem Petrem Nečasem.

Pracovní skupina Hermana Van Rompuyho, která byla na začátku tohoto roku pověřena vypracováním návrhu užší koordinace makroekonomických politik členských zemí, tak na summitu představí pouze průběžné výsledky své práce s tím, že nástin nového uspořádání rozpočtové politiky EU vznikne až po širší diskusi, která by měla sblížit stanoviska členských států.

Rompuyho skupina se tak dostává do skluzu oproti Evropské komisi, která má zveřejnit své návrhy nové rozpočtové politiky 29. září. Komise přislíbila zapracovat také návrhy sankcí a tím de facto konkuruje pracovní skupině prezidenta Rompuyeho, která má své závěry prezentovat až na říjnovém summitu. Komentátoři tak současnou paralelní práci obou skupin hodnotí i jako určitou formu testu post lisabonského institucionálního uspořádání EU.

Agenda summitu se proto stáčí na společnou zahraniční politiku EU a její postavení v Mezinárodním měnovém fondu nebo klimatickém panelu OSN. Podle informací z diplomatických kruhů se proti tomuto neplánovanému obratu v agendě staví šéfka evropské diplomacie Catherine Ashton, podle které nebyly zahraniční otázky dostatečně připravené k projednávání.

Lidé z okolí Van Rompuyeho naopak komisařce Ashton vytýkají pomalé tempo v evropské zahraniční politice. Při sledování prvního dne summitu se proto tak trochu nelze ubránit dojmu, že si ho nikdo z účastníků ani nepřál.