Prospěšná, demokratická, ale i nespravedlivá a proti zájmům ČR. Taková je EU v očích Čechů

© Shutterstock.com

Češi jsou k Evropské unii velmi kritičtí. Přesto ale většina hodnotí evropskou integraci jako prospěšnou – alespoň v oblasti ekologie, obrany či hospodářství.

Většina Čechů se domnívá, že rozhodnutí Evropské unie nejsou v zájmu Česka. Opačný názor má pouze 32 procent lidí, což je ale o čtyři procentní body více než před rokem. U české veřejnosti ovšem spíše převažuje přesvědčení o prospěšnosti evropské integrace. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Tomu, že unijní rozhodnutí jsou v zájmu ČR, nevěří 63 procent dotázaných. Pět procent lidí neumělo odpovědět. „Aktuální výsledek je v případě podílu pozitivních i negativních odpovědí srovnatelný se situací například v roce 2009, 2010 či 2015,“ uvedlo CVVM. Ještě o něco více Čechů se pak domnívá, že rozhodnutí EU není v zájmu takových lidí, jako jsou oni sami. Tento názor zastává 68 procent lidí, opačný 28 procent.

Pavel Telička: Češi nejsou euroskeptici, jen podlehli jazyku politiků. Více v rozhovoru >>>> 

O souladu rozhodnutí EU se zájmy Česka i jejich osobními zájmy jsou o něco častěji přesvědčeni mladí lidé ve věku 15 až 29 let, vysokoškolsky vzdělání, lidé s dobrou životní úrovní a příznivci pravice.

Evropská integrace je škodlivá z hlediska politiky, myslí si Češi

Evropská integrace je podle Čechů nejprospěšnější v obraně a ekologii, následuje hospodářství a nadpoloviční podíl kladných odpovědí získala i kultura. Naopak 51 procent dotázaných míní, že evropská integrace je škodlivá z hlediska politiky.

Česká veřejnost se domnívá, že v Unii se nejvíce prosazují hodnoty demokracie a spolupráce. Více než polovina populace si také myslí, že se v EU uplatňuje solidarita. „V případě tolerance je česká veřejnost poměrně rozpolcena, když 48 procent dotázaných se domnívá, že je v EU uplatňována, 44 procent respondentů má názor opačný,“ uvedlo CVVM.

V případě referenda o EU by k czexitu nedošlo, ukázal průzkum. Více >>>>

Pouze 41 procent Čechů pak má za to, že se v EU uplatňuje hodnota spravedlnosti, naopak 49 procent dotázaných tomu nevěří. Ještě negativněji je vnímána rovnost v EU, která je uplatňována podle 35 procent lidí a podle 60 procent uplatňována není.

Průzkum se uskutečnil do 7. do 19. dubna a zúčastnilo se ho 1115 lidí.