Případů rakoviny v ČR přibývá

zdroj: CreativeCommons.org; zdroj: National Cancer Institute.

Podle nejnovější zprávy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vzrostl v roce 2010 počet nových pacientů se zhoubným nádorem o 4 %. Počet osob, které rakovině podlehly stoupl o 6 %. Mezi nejčetnější diagnózy patřily v roce 2010 nádory kolorekta, průdušnice, průdušek a plic, prsu u žen a prostaty u mužů.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zaznamenal Národní onkologický registr ČR (NOR), který v České republice funguje již od roku 1976, v roce 2010 82.606 nových případů zhoubných onemocnění. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o 4% nárůst. Rakovině pak ve stejném roce podlehlo 27.834 pacientů, což je o 6 % více než v roce 2009. 

Mezi nejčastější diagnózy patřily nádory ve tlustém střevě a konečníku (CRC), průdušnice, průdušek a plic a v neposlední řadě i novotvary prsu u žen a prostaty u mužů. 

„Tendence u některých druhů nádorů tu je už několik let,“ uvedl předseda České onkologické společnosti a ředitel brněnského Masarykova onkologického ústavu profesor Jiří Vorlíček (citován serverem Kolorektum.cz).

To je případ rakoviny prsu nebo kolorektálního karcinomu. V prvním případě je situace taková, že případů rakoviny prsu u žen sice přibývá, ale zároveň klesá počet pacientek, který na toto onemocnění umírá. Důvodem je fakt, že ženy stále pravidelněji podstupují preventivní vyšetření. 

„To je velice pozitivní. Nádor se zachytí v časném stadiu a podstatně větší množství žen se může vyléčit,“ vysvětlil Vorlíček. Určitou roli podle jeho názoru sehrávají i nové léky a nové způsoby léčby. 

Druhý příklad, tedy rakovina tlustého střeva a konečníku, již tak pozitivní není. Česká republika navíc patří k zemím s nejvyšším výskytem tohoto nádorového onemocnění na světě a incidence nemoci roste navzdory stoupajícímu počtu osob, který se zapojuje do screeningového programu na včasné odhalování nemoci. 

I z tohoto důvodu má ještě tento rok odstartovat projekt adresného zvaní, který si klade za úkol zvýšit účast cílové populace ve třech screeningových programech – kromě screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice funguje i screening nádorů prsu a nádorů děložního hrdla (více např. EurActiv 31.10.2012). 

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce 2010 hlášeno 8.265 nových výskytů kolorekta, což je o 60 případů více než v předchozím v roce. Z toho bylo 4.951 případů u mužů (tj. 96 případů na 100 tisíc mužů) a 3.314 případů u žen (tj. 61,9 případů na 100 tisíc žen).