Prevenci rakoviny je nutné zdůrazňovat

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2012.

Vzhledem k tomu, že rakovina tlustého střeva a konečníku představuje v České republice druhé nejčastější nádorové onemocnění, důraz na vyšší účast v celorepublikových preventivních programech je zásadní. Ještě před zahájením mezinárodní konference, která dnes začíná v Brně, se na tom shodli její účastníci.

Každoročně v České republice rakovinou tlustého střeva a konečníku (CRC) onemocní více než 8 tisíc osob a téměř polovina z nich na tuto diagnózu zemře. Odborníci se shodují, že smutné statistiky by dokázala výrazně zvrátit vyšší účast v preventivních vyšetřeních.  

V Česku to může představovat oříšek, protože o Češích je obecně známo, že nepatří k národům, které by na prevenci slyšely. To ostatně dokládá i fakt, že se celorepublikového screeningového programu zúčastní pouze každý čtvrtý občan starší 50 let. 

Důležité je zachytit nádor včas

„O prevenci kolorektálního karcinomu je nutné mluvit,“ myslí si Marie Ředinová, předsedkyně Českého ILCO, sdružení stomiků. „Je nutné, aby zdravotníci, politici, pacienti, plátci zdravotní péče a další zúčastnění měli dostatek informací,“ dodala.  

Informace podle lékaře a senátora Jana Žaloudíka postrádají i česká média a veřejnost. „Existuje velmi slabé povědomí o tom, co může pro včasný záchyt nádorů tlustého střeva a konečníku udělat každý sám ve spolupráci s praktickým lékařem a regionální gastroenterologickou ordinací,“ řekl redakci. „Ani nejnovější a nejdražší léky problém kolorektálního karcinomu nevyřeší,“ dodal.  

Žaloudík zároveň poukazuje na to, že včasný záchyt nádoru umožní méně náročnou terapii a dokonce i úplné vyléčení. 

Na nutnost prevence kolorektálního karcinomu má proto upozornit i dvoudenní mezinárodní konference Evropské dny kolorektálního karcinomu, která se v tyto dny (26.-27. dubna) koná v Brně.  

Může to pomoct

Důležitost pořádání podobných akcí podtrhuje Ladislav Dušek, ředitel Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Podle jeho slov mohou takové konference nenásilnou a důraznou formou upozornit na problémy, které jsou neřešeny, nebo i přehlíženy.  

„Může to pomoct nemocným a v případě prevence i zdravým, aby nemocní nebyli,“ sdělil EurActivu. „Velký smysl ale vidím i v samotném setkání lidí.“ 

Brněnská konference má podle pořadatelů také takové ambice. „Existují konference gastroenterologů, konference onkologů, konference pacientských organizací nebo politické kongresy. Toto by měla být konference všech zainteresovaných,“ uvedl europoslanec Pavel Poc, jehož kancelář se na organizaci akce spolupodílela. 

Je to o komunikaci a spolupráci 

Jedním z hlavních bodů jejího programu bude i tzv. adresné zvaní, jež je součástí nového projektu Ministerstva zdravotnictví. Projekt, který byl představen vloni na podzim, je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a měl by být spuštěn ještě v polovině letošního roku (EurActiv 31.10.2012 a EurActiv 18.4.2013). Jeho cílem je zvýšit účast ve trojici preventivních screeningových programech (kromě rakoviny tlustého střeva a konečníku také prsu a děložního čípku). K tomu mají výrazně přispět zvací dopisy, které budou cílové populaci rozesílat zdravotní pojišťovny.

„Od konference očekávám kromě výměny informací a zkušeností mezi odborníky a neziskovým sektorem a snahy o zlepšení situace i podporu v zahájení screeningového projektu,“ sdělil redakci Tomáš Jung, vedoucí oddělení zdravotních programů ministerstva. 

Podle již citované Marie Ředinové je komunikace a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stěžejní. Pokud se všichni, kteří mohou ovlivnit efektivnost a účinnost screeningu kolorektálního karcinomu, do projektu nezapojí, nelze pomýšlet na úspěch, říká.   

„Je nutné, aby pochopili, že pokud budou všichni projekt podporovat, můžeme zlepšit současný stav, a tím zachránit mnohé lidské životy a také ušetřit hodně finančních prostředků za léčbu nádorů objevených v pozdních stádiích,“ vysvětlila redakci. 

Podle gastroenterologa Přemysla Friče je to přesně to, co si od konference v Brně slibují její účastníci. „Myslím si, že odborníci a zástupci občanských organizací očekávají, že představitelé exekutivy a zdravotních pojišťoven vyjádří srozumitelně své stanovisko k současnému stavu a perspektivě programu screeningu kolorektálního karcinomu,“ napsal redakci Frič. „A také, zda ukáží ochotu nastoupit do svých pozic, které jim v tomto programu náleží. Jinými slovy, zda se rezort zdravotnictví stane dirigentem a zdravotní pojišťovny frontmany programu,“ doplnil. 

Stanoviska: 

„Tento formát (konference) je zcela unikátní. Existují konference gastroenterologů, konference onkologů, konference pacientských organizací nebo politické kongresy. Ale toto je konference všech zainteresovaných. Všichni se tu setkávají – politici, experti i pacienti. Ono takové nahlédnutí pod pokličky těch druhých nakonec zmůže nejvíc. Lidé tady sdílejí své zkušenosti a mluví spolu. Bez toho se nic nepohne,“ myslí si europoslanec Pavel Poc

„Smysl akce vidím v tom, že nenásilnou a důraznou formou upozorní na problémy, které jsou v Česku neřešeny nebo dokonce přehlíženy,“ řekl Ladislav Dušek, ředitel Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. „Ono celkem vlivně působí, když na něco upozorníte, a váš návrh hned v sále nebo za řečnickým pultem potvrdí respektovaní lídři této oblasti medicíny v EU, které na konferenci budeme mít,“ dodal. 

„Smysl konání takové akce spatřuji v možnosti výměny zkušeností a v podpoře řešení problémů,“ řekl Tomáš Jung, vedoucí oddělení zdravotních programů na Ministerstvu zdravotnictví.  

„Od akce očekávám především zviditelnění a podporu kolorektálního screeningu a zvýšení zájmu o preventivní onkologii,“ uvedl lékař a senátor Jan Žaloudík.  

„Program screeningu kolorektálního karcinomu je tak významný projekt veřejného zdravotnictví, že má smysl každá akce, kde jsou partneři ochotni si vzájemně naslouchat, přemýšlet o tom, co bylo řečeno, a podle svých kompetencí konat ve veřejném zájmu,“ je přesvědčen gastroenterolog Přemysl Frič.

„Upozorňovat na nutnost prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku považuji za velice důležité,“ uvedla Marie Ředinová, předsedkyně Českého ILCO, sdružení stomiků.  

„Smyslem akcí tohoto typu by mělo být co možná největší rozšíření povědomí společnosti o možnostech prevence, včasného záchytu a následné léčby, tak aby přístup k onkologickým onemocněním nebyl někdy až nihilistický,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a místopředseda Asociace krajů ČR.