Předvolební kampaň Evropského parlamentu: Možnost volby

Evropský parlament včera představil podobu celoevropské předvolební kampaně. Parlament chce voliče přesvědčit, že jde spíše o možnost volby než o občanskou povinnost. Cílem komunikační kampaně je přilákat k volbám co největší počet voličů a zvrátit klesající trend účasti v evropských volbách.

Souvislosti:

Evropské volby se budou konat ve dnech 4.-7. června 2009 ve všech členských zemích Evropské unie. Konkrétně Češi budou své poslance volit 5. a 6. června. O výsledku voleb, z nichž vzejde 736 nových poslanců Evropského parlamentu, rozhodne více než 375 milionů Evropanů.

Letošní volby jsou sedmými volbami do Evropského parlamentu a letos uplyne zároveň 30 let od chvíle, kdy si občané mohli poprvé zvolit své zástupce do tohoto vrcholného orgánu Evropské unie.

Přestože od roku 1979 pravomoci Evropského parlamentu rostou, účast ve volbách v uplynulých třiceti letech soustavně klesá. Zatímco v roce 1979 přišlo k volbám 63% voličů, v posledních volbách v roce 2004 to bylo již jen 45%, přičemž v nových členských zemích byla účast ještě výrazně nižší.

Navzdory tomu, že lidé Evropský parlament považují za nejdůvěryhodnější ze všech evropských institucí, má o tom, že se letos konají volby do tohoto orgánu, povědomí jen málokdo. Ukázal to nedávný průzkum Eurobarometru.

Témata:

Jedna evropská strategie – jedno poselství. To je princip, který pro letošní evropské volby přijal Evropský parlament. Věří, že se mu díky tomu podaří zvrátit klesající trend účasti patrný z předchozích voleb.

Nechceme 27 různých národních kampaní, ale „jednotnou kampaň s jednotným poselstvím o možnosti volby,“ uvedl místopředseda Evropského parlamentu Alejo Vidal-Quadras, který je také zodpovědný za komunikační politiku této instituce.

„Nehodláme občany vyzývat, aby splnili svou občanskou povinnost, spíše chceme poukázat na to, že před nimi stojí zásadní možnost volby mezi evropskými politikami, které mají dopad na jejich život,“ uvedl Vidal-Quadras. Dodal, že občané musí vědět, že tyto politiky mohou ovlivnit svou účastí v evropských volbách a volbou kandidátů, kteří nejlépe odrážejí jejich politické preference.

„Chceme dát nahlas a zřetelně najevo, že je Parlament pro občany důležitý a že se jejich hlas počítá,“ potvrzuje jeho slova místopředsedkyně Evropského parlamentu Mechtild Rothe.

Více než jen billboardy a plakáty

Jak má vypadat naše zemědělství? Kolik bezpečnosti potřebujeme? Nakolik je nutné potraviny označovat? Z čeho chceme vyrábět energii? Jak má vypadat rovnováha mezi rodinným a pracovním životem? To jsou některé z otázek, které se během dubna objeví po celé Evropě na 15.000 billboardech ve více než stovce evropských měst.

„Kampaň je úmyslně navržená tak, aby apelovala na všechny možné politické názory – jak na ty, kteří zastávají silně integracionistické postoje, tak na ty kteří chtějí ochraňovat národní suverenitu,“ zdůraznil Vidal-Quadras.

Energetika a klimatické změny, rovné příležitosti, migrace, bezpečnost, ochrana spotřebitelů a standardizace patří mezi témata, která mají občanům ukázat, co pro ně Evropa udělala a jaký vliv mají na Evropu.

Otázek je celkem deset, ale v každé členské zemi se budou komunikovat pouze čtyři z nich v souladu s národními specifiky. V případě České republiky padla volba na otázky související se zdroji energie, palivy a změnami klimatu, ochranou spotřebitele a kvalitou potravin, v jižní Evropě bude naproti tomu zdůrazněna otázka přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic a ve Skandinávii rovné příležitosti.

Kromě billboardů Parlament nechá vytvořit také trojrozměrné pouliční instalace, které budou stát na strategických a dobře viditelných místech ve všech členských zemích, například u Brandenburské brány v Berlíně.

Počítá se i s vytvořením šestatřiceti multimediálních studií, tzv. choice boxů, místností, které budou rozmístěné po celé EU a v nichž budou moci občané vyjádřit svůj názor na různá témata. Vybrané nahrávky se pak budou každý den promítat na obrazovky umístěné vedle choice boxu a prostřednictvím internetového televizního kanálu Evropského parlamentu EuroparlTV se budou přenášet do Bruselu. V ČR by se měl choice box objevit na jednom z významných pražských náměstí.

Součástí kampaně budou i reklamní spoty ve 23 oficiálních jazycích EU, které budou vysílat národní televizní stanice.

V zemích kde byla v posledních volbách do Evropského parlamentu účast výrazně podprůměrná chce Parlament kampaň podpořit informačními balíčky určenými pro prostředky hromadné dopravy. Vedle Estonska nebo Finska se tato rozšířená kampaň bude týkat i České republiky.

Cílíme na ženy a mladé voliče

Podle Francescy Ratti, generální ředitelky Evropského parlamentu pro komunikaci padne na komunikační kampaň 18 milionů eur, což je zhruba 5 eurocentů na jednoho voliče (1,3 Kč).

Kampaň se hodlá zaměřit také na mladé lidi ve věku od 18 do 25 let a ženy ve věku od 30 do 55 let. „Jsou to lidé, kteří obvykle k volbám nechodí, ale kteří hlasovat půjdou ve chvíli, kdy je dokážete přesvědčit, že to má smysl,“ říká Rotti.

Mladé voliče chce Parlament k volbám přilákat také prostřednictvím společenských sítí, jako jsou MySpace, Facebook, Flickr nebo YouTube.

Evropský parlament: lepší značka než Armani

„Pokud se nám podaří klesající trend v počtu voličů zvrátit, budeme kampaň považovat za úspěšnou,“ říká mluvčí Evropského parlamentu Jaume Duch-Guillot.

Podle Lutze Mayera, výkonného ředitele reklamní agentury Scholz & Friends, která kampaň připravovala, je značka Evropského parlamentu velmi silná. Každá společnost by musela zaplatit miliony eur pokud by chtěla mít podobně silnou značku, říká a dodává: Armaniho zná v Německu 67% lidí, Evropský parlament naproti tomu 85%.

Zvýšit povědomí je výzva, říká Mayer. „Pokud to budeme vizualizovat a nabídneme to v hmatatelné podobě, lidé pochopí, že jejich volba má dopad na rozhodnutí, která se přijímají v Bruselu a k volbám půjdou“.