Předsednictví hledá kompromis k telekomunikačnímu balíčku

Dohoda o sporném telekomunikačním balíčku se po včerejší ministerské konferenci, která se konala v Praze, o něco přiblížila. České předsednictví podle ministra průmyslu a obchodu Martina Římana dostalo od členských zemí souhlas pro vyjednávání s Evropským parlamentem. Vůle členských zemí k nalezení společného kompromisu s Parlamentem tu podle Římana je.

Telekomunikační balíček předložila Evropská komise v roce 2007. Přišla v něm s návrhem na vytvoření evropského telekomunikačního regulátora, který by spadal přímo pod Komisi, tzv. funkční rozdělení významných telekomunikačních operátorů (podle původních představ Komise se jedná o rozdělení společností na dvě oddělení – jedno z nich by se věnovalo spravování sítí a druhé nabízení služeb) nebo změny v systému přidělování rádiových frekvencí uvolněných díky přechodu z analogového na digitální vysílání.

S návrhem však narazila jak u členských zemí, tak v Evropském parlamentu. Parlament o balíčku jednal naposledy v září 2008 a výsledkem bylo zamítnutí vzniku evropského regulátora a výrazné oslabení návrhů na funkční rozdělení operátorů a přidělování rádiového spektra.

S návrhy Komise nejsou spokojeny ani členské země. Evropská komise ve svém původním návrhu požaduje, aby jí bylo uděleno právo vetovat rozhodnutí národních regulátorů v případě, že by taková rozhodnutí podle jejího názoru ohrožovala fungování evropského vnitřního trhu. Většina členských zemí (včetně České republiky) se ale svých pravomocí v oblasti regulace tohoto vysoce lukrativního sektoru nechce vzdávat.

Podle informací Evropské komise se telekomunikační odvětví podílelo v uplynulém desetiletí na tvorbě HDP Unie až z 25% a na růstu produktivity z 40%.

Na stole jsou tak v zásadě dvě řešení – buď by se veto Komise muselo opírat o souhlas sdružení evropských telekomunikačních regulátorů (což by zřejmě ovšem v praxi Komisi žádné veto neumožňovalo) nebo Komise bude moci stejně jako dosud udílet pouze doporučení.

Pokud jde o přidělování frekvencí rádiového spektra uvolněných v důsledku přechodu od analogového na digitální vysílání, ani zde nepanuje mezi členskými zeměmi shoda. Není jasné, jakým způsobem by měly být uvolněné frekvence přidělovány novým zájemcům ani zda by tuto oblast měly regulovat členské země nebo EU.

Na českém předsednictví nyní je přijít s návrhem kompromisu pro jednání mezi Evropským parlamentem a Radou. Ministři členských zemí EU se proto včera neformálně sešli v Praze, kde jednali o možnostech vyjednávání s Evropským parlamentem.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman byl s průběhem jednání spokojen. Na tiskové konferenci po jeho skončení uvedl, že „mezi členskými panuje shoda na tom, že nový regulační rámec po přijetí telekomunikačního balíčku by měl vytvořit podmínky pro investice do nové infrastruktury“.

Členské země podle jeho slov daly českému předsednictví důvěru ve strategii, které při vyjednávání s Parlamentem zvolilo a udělilo mu souhlas jít ve vyjednáváních nad rámec schválený Radou v listopadu 2008.

Předsednictví usiluje o nalezení kompromisu o telekomunikačním balíčku do Evropských voleb. Komisařka pro informační společnost Viviane Reding na včerejší tiskové konferenci uvedla, že pokud předsednictví začne příští týden vyjednávat s členskými zeměmi a Evropským parlamentem, bylo by možné dohodu nalézt ještě do voleb.