Praha lobbuje za sídlo Galilea

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy.

Zástupci magistrátu včera (29.dubna) prezentovali velvyslancům členských států EU připravenost hlavního města na vybudování centrály navigačního systému Galileo. Rozhodnutí o české kandidatuře má přijít na přelomu let 2010 a 2011.

Pražský primátor Pavel Bém a předseda Zahraničního výboru pražského zastupitelstva Tomáš Chalupa se včera v planetáriu v pražské Stromovce sešli s velvyslanci členských států EU v ČR. Představitelé hlavního města prezentovali silné stránky Prahy pro vybudování sídla evropské agentury GSA (Galileo Supervising Authority).

Cílem setkání bylo vytvořit tlak na členské státy poskytnutím informací o připravenosti českého hlavního města, sdělil nám zástupce magistrátu. Mírný optimismus v nás vyvolává skutečnost, že hlavní kandidáti z nových členských států EU již některou z unijních agentur získali, Česká republika ne,“ dodal Chalupa.

Mezi silné stránky Prahy patří podle Pavla Béma výhodná poloha, což by zjednodušilo dopravní dostupnost. Česká republika se navíc na konci roku 2008 stala plnohodnotným členem ESA. Pražští zastupitelé jsou přesvědčeni, že Praha je významná také z bezpečnostního hlediska. K bezpečnostnímu významu podle zástupců magistrátu pomohl i nedávný podpis odzbrojovací smlouvy START II americkým a ruským prezidentem.

Dále proběhla prezentace budovy, kde by ESA mohla sídlit. Pokud Praha se svojí kandidaturou uspěje, pak by se agentura z Bruselu (současného provizorního sídla) přesunula do pražských Holešovic, do budovy bývalé České konsolidační agentury.

Do konce roku 2010 má být jasno

Konečné rozhodnutí o umístění centra systému Galileo má přijít na přelomu let 2010 a 2011. Systém by měl být plně funkční v roce 2014. S ohledem na velkou finanční náročnost projektu a probíhající hospodářskou krizi je ale možné, že se start Galilea posune až na rok 2015.

Aby se uvedený časový plán stal skutečností, očekává se, že španělské předsednictví otevře tento bod jednání na červnové Radě ministrů dopravy. Českou republiku zde pravděpodobně (s ohledem na výsledky parlamentních voleb) bude reprezentovat ministr dopravy Gustav Slamečka. Pokud se Rada neshodne do konce června, pak se konečné rozhodnutí přesune do agendy belgického, popřípadě maďarského předsednictví EU.