Pozvánky k onkologickým vyšetřením nesmí skončit v koši

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: stockimages.

Zvací dopisy, které v po Novém roce dostanou klienti českých zdravotních pojišťoven do svých poštovních schránek, by neměly končit v koši. Naopak, měly by výrazně přispět ke snížení procenta diagnóz rakoviny tlustého střeva a konečníku v české populaci. Shodli se na tom odborníci, které EurActiv oslovil. Oznámení o spuštění projektu adresného zvaní by měl rezort zdravotnictví oznámit dnes (3. prosince).

„Kolorektální karcinom patří k hlavním onkologickým zabijákům u nás. Tragické je, že polovina nemocných má tento nádor diagnostikovaný v pokročilém stádiu, kdy už se nemohou vyléčit a složitá a drahá léčba může jejich život jen o něco prodloužit,“ řekl redakci Jiří Vorlíček, ředitel Masarykova onkologického ústavu a předseda České onkologické společnosti ČLS JEP.  

Spuštění projektu tzv. adresného zvaní, které vzniklo ze spolupráce rezortu zdravotnictví s českými zdravotními pojišťovnami, a které bude podle informací EurActivu oznámeno dnes, by mělo k včasné diagnóze výrazně přispět. Klienti zdravotních pojišťoven, kteří budou na základě zvláštního klíče podle věku vybráni, mohou v příštích měsících očekávat ve svých poštovních schránkách dopis. V obálce najdou pozvánku, aby se dostavili k preventivnímu vyšetření, které by mělo zachytit zhoubný nádor v jeho brzkém stádiu.  

„Při včasné diagnóze stačí nádor chirurgicky odstranit a nemocný je vyléčený,“ zdůrazňuje význam prevence lékař Vorlíček.

„Z tohoto důvodu je screening, tedy sekundární prevence, zcela zásadní,“ dodává gastroenterolog a ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral.

„Lepší nic nevědět“ nefunguje 

Screeningový program kolorektálního karcinomu existuje v České republice již třináct let, avšak klienti zdravotních pojišťoven jej dosud příliš nevyužívali. „Řada lidí nemá o této možnosti informace a pokud je aktivně nevyhledávají, o toto vyšetření neprojeví zájem,“ vysvětluje příčiny 25% účasti Vorlíček.

„Dobrým výsledkem by byla 45% účast, skvělé by bylo dostat se třeba na úroveň Finska, kde účast dosahuje kolem 70 %,“ přeje si europoslanec Pavel Poc (S&D), který problematiku sleduje na půdě Evropského parlamentu. 

„Ti, kteří pozvánku obdrží, si musí uvědomit, že preventivní vyšetření je u nich na místě právě teď a odkladem si jedině zadělávají na možné komplikace. Takové to ´lepší nic nevědět´ v tomto případě neplatí,“ dodává.

Projektem adresného zvaní se Česká republika připojí k dalším deseti evropským zemím s organizovaným a cíleným screeningovým programem kolorektálního karcinomu. Mezi tyto státy patří například Finsko, Francie, Dánsko nebo Itálie. 

„Za největší úspěch považuji to, že se screening kolorektálního karcinomu stal známou a respektovanou součástí prevence nádorových onemocnění, že byl akceptován odbornou, ale i laickou veřejností,“ řekl na adresu českého screeningového programu gastroenterolog Zavoral.

Projekt adresného zvaní je podle něj významným krokem ve vývoji celého screeningového programu.

„(Projekt) slibuje vyšší informovanost všech zainteresovaných osob a tím i jejich účast na programu a tedy na prevenci kolorektálního karcinomu,“ dodal.

Až po Silvestru

Adresné zvaní, tedy rozesílání zvacích dopisů konkrétním klientům všech českých zdravotních pojišťoven, odstartuje podle informací EurActivu 1. ledna 2014. Původní termín jeho spuštění, který byl naplánován na září letošního roku, tak byl o několik měsíců posunut. Důvodem byla údajně komplikovaná administrativa spojená s faktem, že se jedná o projekt spolufinancovaný z prostředků evropských fondů.

Pozvánku k účasti na vyšetření obdrží všichni pojištěnci, kteří na něj mají ze zákona nárok, ale dosud se jej nezúčastnili. Kromě rakoviny tlustého střeva a konečníku se bude vyšetření týkat i rakoviny prsu a děložního hrdla u žen.

Projekt poběží dva roky a v jeho průběhu bude osloveno přibližně 3,5 milionu pojištěnců. Po vyčerpání prostředků z fondů EU, která se na něm finančně podílí z 85 %, jeho financování zcela převezmou zdravotní pojišťovny. Rozpočet celého projektu dosáhne zhruba 107 milionů korun s tím, že na samotné adresné zvaní je vyčleněno přibližně 62 milionů korun. 

Jak již EurActiv dříve psal, spolu s adresným zvaním bude spuštěna i celorepubliková informační kampaň, která bude veřejnost informovat o nutnosti prevence a péče o zdraví.