Pouze třetina Čechů je spokojena s členstvím ČR v Unii

Výsledky šetření Centra pro výzkum veřejného mínění ukázaly, že pouze 33% obyvatel České republiky je spokojeno s členstvím země v EU.

Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění proběhl ve dnech 15. – 22. ledna tohoto roku, a to v rámci projektu Naše společnost 2007. Šetření se zúčastnilo 1.077 respondentů ve věku od patnácti let. Předmětem průzkumu byla nejen otázka spokojenosti obyvatel České republiky s členstvím v Evropské unii, ale také jejich postoj k rozšiřování Unie a přijetí společné evropské měny euro.

S členstvím České republiky v EU je podle průzkumu spokojeno 33% obyvatel. Naopak nespokojeno je 17% českých občanů. Necelá polovina Čechů (45%) není c členstvím v Unii ani spokojena, ani nespokojena. Průzkum dále ukázal, že spokojeni s členstvím v EU jsou nejvíce občané do 30 let, vysokoškolsky vzdělaní, lidé, kteří označili „svoji životní úroveň za dobrou“, a voliči Občanské demokratické strany a Strany zelených. Nespokojenost vyjadřovali především lidé starší 60 let, ti, kteří považují „svoji životní úroveň za špatnou“, a voliči komunistické strany.

Srovnají-li se výsledky lednového šetření s průzkumem z ledna 2005, je zřejmé, že došlo nejen k poklesu těch, kteří jsou s naším členstvím v Unii spokojeni, ale také i občanů vyjadřující s členstvím v EU nespokojenost. Naopak vzrostl počet obyvatele, kteří nejsou ani spokojeni, ani nespokojeni.

V rámci průzkumu občané ČR se vyjadřovali také k otázce rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko. S členstvím Bulharska v Unii souhlasí 57% dotázaných, v případě Rumunska kladné stanovisko vyslovilo 50% respondentů. Nesouhlas vyjádřilo 27% obyvatel u Bulharska a 32% u Rumunska. Co se týče dalšího rozšiřování EU, největší podporu má členství Chorvatska, pro jehož vstup do Unie se vyslovilo 73% dotázaných. Naopak malou podporu má Turecko (pouze 28%) a Ukrajina (36%).

V souvislosti s diskutovanou otázkou budoucího členství České republiky v eurozóně (viz dnešní článek Opens external link in new windowČR má nový plán pro přijetí eura), se součástí průzkumu stala také tato problematika. Pro přijetí společné evropské měny je 50% respondentů, proti jejímu zavedení je 43% dotázaných.