Polsko varuje před „válkami“ o dlouhodobý rozpočet EU

I přesto, že se rozpočtová problematika nevyskytuje mezi tématy, které bude 16.-17. prosince probírat Evropská rada, britský premiér David Cameron hodlá vystoupit s požadavkem na 25% zkrácení dlouhodobého finančního rámce, jenž bude v EU platit od roku 2014. Média na to upozornilo Polsko.

Polsko by se rádo vyhnulo repríze scénáře ze summitu Evropské rady, který se konal 29. října a kde britský ministerský předseda David Cameron zcela neočekávaně otevřel otázku rozpočtu na příští rok. A to i přesto, že hlavy států a vlád neměly v úmyslu se touto problematikou vůbec zabývat. Bruselským médiím to sdělil nejmenovaný polský diplomat.

Připomněl také, že Cameron na summitu podpořil francouzsko-německou osu, která v souvislosti s možným budoucím přijetím permanentního záchranného mechanismu pro země, jež se ocitnou v podobných obtížích, jakým dnes čelí Řecko a Irsko, prosazovala znovu otevření Lisabonské smlouvy výměnou právě za otevření rozpočtové otázky.

Za další úspěch britského premiéra označil diplomat zmínku o tom, že budoucí dlouhodobý rozpočet EU (na období mezi lety 2014-2020) bude „střídmý“. Tu Cameron prosadil do závěrečného dokumentu říjnového summitu.

„Hlavy států a vlád zdůraznily, že v období, kdy Evropská unie usiluje o fiskální disciplínu, je nezbytné, aby unijní rozpočet (pro rok 2011) a dlouhodobá finanční perspektiva tyto snahy členských států reflektovaly,“ píše se v dokumentu.

Soustřeďme se na agendu

Polsko v diskusích o dlouhodobém finančním rámci zastává „komunitární“ názor. To znamená, že jednání by měla začít až poté, co Evropská komise představí v červnu příštího roku rozpočtový návrh. V opačném případě totiž hrozí, že by členské státy mohly Komisi svými postoji ovlivnit.

K Polsku se v tomto názoru přidávají i země, které jsou čistými přispěvateli do unijního rozpočtu. Ani ony nechtějí, aby se otázka finančního rámce otevřela už na prosincovém summitu. Tak například německá kancléřka Angela Merkel se obává toho, že by se diskuse o rozpočtu mohly velmi lehce vymknout z rukou, a to by nebylo pro EU v období krize, která panuje v eurozóně, zrovna nejšťastnější.

Předčasné odstartování rozpočtových jednání by mohlo podle polského diplomata totiž výrazně zkomplikovat přijetí dohody o permanentním záchranném mechanismu, o němž se bude na blížícím se summitu jednat.

Varšava se obává nových podmínek pro vstup do eurozóny  

Kromě obav, které souvisí s nesoustředěním se na podstatné body agendy nadcházejícího summitu, se Polsko také bojí zpřísnění pravidel v eurozóně. Pokud by k tomu došlo, laťka pro přijetí jednotné měny euro by mohla být nasazena příliš vysoko, vysvětluje polský diplomat.

Jako příklad uveďme daň z příjmu právnických osob, která se v Polsku pohybuje na úrovni 19 % a činí z něj atraktivní zemi pro příliv zahraničních investic. Ve členských zemích eurozóny je ale daň podstatně vyšší (např. ve Francii dosahuje 33,33 %, v Belgii dokonce 33,99 %), a Varšava, i když má poměrně stabilní ekonomiku, by ji jako podmínku pro přijetí eura musela zvýšit.

Nejsme pány summitů

Polský diplomat také vyjádřil své znepokojení nad tím, že Evropská unie není připravena na to, aby se obstojně vypořádala s vývojem situace v Řecku a Irsku.

„Pouze dobíháme události. Nejsme pány summitů. Pokoušíme se chytit vlak, zatímco trhy nám diktují,“ postěžoval si.