Politická nestabilita Belgie předsednictví EU neohrozí, říká belgický premiér

Jen dva týdny před převzetím předsednictví Rady EU půjdou Belgičané k parlamentním volbám a rozhodnou o složení vlády, která bude dalších šest měsíců kočírovat Evropskou unii. Není proto divu, že dosluhující premiér Yves Leterme cítí potřebu ujistit lídry Unie a především předsedu Evropské komise, že jeho země „dostojí veškerých očekávání.“

Yves Leterme tak učinil včera (26. května), když v sídle Evropské komise prohlásil, že Belgie věnovala přípravám předsednictví mnoho času, a proto je vyloučeno, aby jej jakýmkoliv způsobem ohrozila politická nestabilita země.

Ač parlamentní volby proběhnou 13. června, tedy ještě před převzetím předsednických otěží, není jisté, zda se Belgičanům podaří včas sestavit novou vládu. Naposledy tento proces trval několik měsíců a teprve po složitých vyjednáváních se Letermovi podařilo sestavit vládní koalici (EurActiv 25.11.2010).

Belgický premiér, který byl králem Albertem II. požádán, aby setrval v čele vlády až do doby, než bude vytvořena vláda nová, přítomné novináře a především předsedu Evropské komise José Manuela Barrosa ujistil, že „belgické předsednictví je předmětem obecného konsensu mezi politickými stranami vládní koalice,“ a kabinet bude proto postupovat „v duchu spolupráce“, která plně respektuje regule Lisabonské smlouvy.

Jak řekl Leterme, význam rotujícího předsednictví je po přijetí nové smlouvy jiný a na kontinuitu fungování Evropské unie nyní dohlíží stálý předseda Evropské rady, shodou okolností také Belgičan, Herman Van Rompuy.

Předseda Komise Barroso se nechal slyšet, že představitelé Belgie mají jeho plnou důvěru, a proto není pochyb, že by se belgické předsednictví nepodařilo.

„Evropský projekt není určován volebními období v jedné či druhé zemi, (…) možná, že vnitřní politický rytmus Belgie bude odlišný, ale rozhodně to neovlivní potřeby předsednictví,“ vyjádřil své přesvědčení předseda Komise.

Belgické soustředění na program

„Právě teď se soustředíme na obsah programu,“ sdělil novinářům belgický premiér Leterme, který vzápětí novináře seznámil s pěti prioritními cíli pro nadcházející předsednictví:

  • řešení přetrvávající ekonomické krize balíkem opatření, jejichž cílem je zvýšit dohled nad finančními trhy;
  • sociální koheze a boj proti chudobě;
  • životní prostředí a klimatický změna: příprava na prosincovou mezinárodní konferenci zaměřenou na klimatické otázky v mexickém Cancúnu;
  • spravedlnost a vnitřní záležitosti: implementace tzv. Stockholmského programu, o který se zasadilo švédské předsednictví;
  • vnější vztahy: pokračovat v dosavadním kursu politiky rozšiřování a pracovat na zavádění nové diplomatické služby EU (Evropská služba pro vnější činnost).

Priority, na jejichž propracovanější verzi si musíme počkat do 16. června, navazují na cíle španělského předsednictví pro první polovinu roku 2010 (EurActiv 9.12.2009) a jsou úzce spjaty se společným programem předsednického tria (Španělsko, Belgie a Maďarsko).