Podpoříme investice, slibují před volbami politici

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: cooldesign.

Česká ekonomika potřebuje nové investice, zároveň ale nesmí dopustit, aby ze země odešli stávající investoři, kteří tu podpořili sektory, jako je automobilový průmysl či služby. Na nedávné diskusi se na tom shodli zástupci hlavních politických stran a ekonomové.

Česká republika patří ke státům, které se těší poměrně vysokému podílu investic k hrubému domácímu produktu (přes 20 %). Více jak polovinu (60 %) těchto investic pak mají i přes ekonomický pokles na svědomí investoři ze soukromého sektoru. K největším investicím v minulosti docházelo v exportně orientovaných sektorech ekonomiky, jako je automobilový průmysl, elektronika či služby. 

Pokud zůstaneme u celkového objemu investic v poměru k HDP, ve srovnání s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky patří Česká republika k nadprůměru. Z nových členských zemí vyššího poměru dosahovaly krátce před hospodářskou krizi pouze Estonsko a Litva. 

Jak lze ale vyčíst ze statistických údajů EU (Eurostat), objem investic v % k HDP se v případě Česka od poloviny devadesátých let snižuje.

Aby k investicím docházelo, je proto třeba intenzivně pracovat na vytváření příznivých podmínek pro podnikatele, například snížením daní a administrativní zátěže nebo systematicky zlepšovat kvalitu institucionálního prostředí. Důležité je i stabilní politické prostředí, shodují se ekonomové.

Investice je pak možné stimulovat i různými pobídkami, například ve formě daňových prázdnin, dotací na pracovní místa apod.                                      

Jak se k takové stimulaci české ekonomiky stavějí hlavní politické strany, které se v říjnových předčasných volbách, budou ucházet o hlasy voličů?

Vysoká přidaná hodnota

Hlavní politické strany v České republice, jejichž zástupci se zúčastnili nedávné diskuse s názvem „Volby 2013: Jak přilákat investice?“, kterou uspořádalo analytické centrum Glopolis ve spolupráci s RSJ a.s., se shodli na tom, že Česko investice rozhodně potřebuje.

„Vždy jsme podporovali přímé zahraniční investice. V zemích typu České republiky, která je stále silná ve zpracovatelském průmyslu, je investic zapotřebí,“ uvedl Jan Mládek (ČSSD). Investoři sem podle něj nepřinesou pouze kapitál a nové pracovní příležitosti, ale zároveň i důležité know-how či nové technologie a inovace. 

Konkrétní obory, kam by měly být investice směřovány, ale sociální demokraté nezmiňují.

„Případné nové investiční pobídky je proto třeba strukturovat tak, aby byly podporovány výroby s vysokou přidanou hodnotou, vysokým podílem vědy a výzkumu, případně strategické služby,“ řekl k tomu na zmiňované diskusi Mládek.

Veřejné výdaje

Podporu „prorůstových, chytrých a inovativních“ investic ve volebním programu podtrhuje i další levicově orientovaná strana – komunisté. Druhým dechem ale dodává, že je nutné vytvořit rovné podmínky pro domácí i zahraniční kapitál a zabránit „odčerpávání v České republice vytvořeného zisku do zahraničí“.  

Komunisté na rozdíl od sociální demokracie vyjmenovávají konkrétní oblasti, kam by investice měly v budoucnu proudit. Podle Jiřího Dolejše (KSČM) se jedná hlavně o vědecko-inovační sektor či zelené technologie.

„Neměli bychom zapomínat ani na veřejné výdaje, které v posledních letech klesly kvůli úsporné politice vlády,“ zdůraznil také Dolejš, a to i přesto, že se podíl veřejných investic na celkovém objemu (i přes několik výkyvů v letech 2001-2003) pohybuje kolem 20 %, což je o 5 % více než průměr evropské sedmadvacítky (před vstupem Chorvatska v létě 2013).

Řešení specifických problémů 

Podporu investic do české ekonomiky má své svém programu i pravicová „topka“. Její pozornost se zaměřuje především na regiony, ve kterých se koncentruje těžký průmysl, a které proto řeší specifické problémy, jako je ztráta pracovních míst. Aktuálně se tak jedná o severočeský a severomoravský region. 

„Pro tyto regiony navrhujeme mimořádnou a zvýšenou aktivitu státu při získávání investorů, kteří budou schopni absorbovat uvolněné pracovní síly,“ slibuje TOP 09. 

„Byl bych vděčný za jakoukoliv investici do určitého regionu,“ uvedl na zmíněné diskusi František Laudát (TOP 09). 

Investice by podle něj měly mířit i do sídelních center, kde by podpořily vysoké školství a výzkumné ústavy. „Musíme si ale uvědomit, že to jsou investice na dlouhý běh, klidně i na dvacet let,“ dodal. 

Jsme drazí

I přesto, že zahraniční investice představovaly v devadesátých letech pro českou ekonomiku výrazný stimul, situace se podle některých ekonomů mění. Bude tak na příští vládě, jak se k ní postaví. 

Podle Luďka Niedermayera, ředitele v oddělení consulting společnosti Deloitte a bývalého viceguvernéra ČNB, Česká republika stojí před zcela jinou nabídkou investic než před patnácti lety. „Dříve se jednalo o masivní investice, dnes jich už tolik díky ekonomickému zpomalení není,“ uvedl.

Dalším důvodem, proč nemůže Česko počítat s velkým objemem investic, je podle něj i klesající investiční atraktivita země. „Stali jsem se jednou z nejdražších zemí ve střední a východní Evropě,“ řekl Niedermayer. Investice, které sem kdysi proudily, nyní podle něj míří do zemí s levnější pracovní silou. Tou je například Rumunsko. 

Udržitelnost investic je proto důležitá i pro pravicovou ODS, která se od roku 2006 podílela na sestavování vlád.  

„Nemůžeme se soustředit pouze na přilákání nových investic, ale i na to, aby nám stávající investice ze země neutíkaly,“ myslí si Tomáš Hajdušek z ODS. 

S tím souhlasí i Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank. „Nyní už nejde tolik o to přilákat nové investory, ale o to, aby tu zůstaly zisky, které tu vytvořili v minulosti,“ uvedl.