Podpora OZE: čekat na notifikaci je zbytečné, tvrdí oborové asociace

zdroj: Shutterstock; autor: Diyana Dimitrova

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu trvá na tom, že státní pomoc pro podporované zdroje energie nevypíše, dokud Evropská komise nepotvrdí její oprávněnost. Na ERÚ se kvůli tomu snáší kritika ze všech stran. Jak tvrdí asociace zastupující výrobce obnovitelných zdrojů, úřad podle evropských pravidel s vypsáním podpory čekat nemusí.

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková s podpisem podpory pro obnovitelné zdroje (OZE) na ukončení schvalovací procedury v Evropské komisi čekat nemusí. Tvrdí to asociace, které sdružují výrobce zelené energie.

Podle právní analýzy, kterou zpracovala kancelář Doucha Šikola advokáti, totiž většinu bioplynových stanic, větrných turbín, malých vodních elektráren či solárních panelů na střechách podporuje stát na základě starého zákona o podpoře OZE z roku 2005 a na ten by prý neměla povinnost notifikace Evropskou komisí vztahovat.

Zdroje nainstalované do roku 2011 notifikaci nepotřebují, tvrdí asociace.

Notifikaci, tedy proces pro povolení určité formy státní podpory, vyžaduje sice Lisabonská smlouva, požadavek se však podle právníků vztahuje jen na nové podpůrné programy spuštěné po roce 2011.

„Notifikační řízení se podpory starších projektů vůbec netýká,“ řekl k tomu předseda asociace CZ Biom Jan Habart. „Evropská pravidla s tím vůbec nepočítají. Pokud Energetický regulační úřad bude trvat na zbytečné a nesmyslné podmínce, hrozí krach více než čtyřem stovkám zemědělců.“

Podporu zavedenou před rokem 2011 Komise průběžně zkoumá, členské země však během této procedury nemusí vyplácení peněz přerušovat. Ukončit ji musí v případě, že přezkoumání dojde k negativnímu výsledku a Komise státní pomoc v daném případě zakáže, říkají asociace.

Právě to se týká i velké části české podpory pro obnovitelné zdroje a zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nainstalované mezi lety 2005 a 2012, o které především běží v aktuálním sporu mezi ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a ERÚ.

Jednání s Komisí

Úřad v listopadu rozhodl, že pro zdroje z tohoto období a pro nová zařízení uvedená do provozu od příštího roku nevypíše podporu, protože nemá potřebný souhlas Komise – notifikaci mají jen zdroje uvedené do provozu od roku 2013. V minulých letech přitom podpora pro tyto zdroje vypisována byla.

Vitásková své rozhodnutí, které může mít na výrobce elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů vážné ekonomické dopady, odůvodňuje tím, že nehodlá být odpovědná za rozhodnutí, které by potenciálně mohlo být napadeno u soudu. Předsedkyně od roku 2013 čelí obžalobě v kauze tzv. solárního podvodu a od letošního srpna na ní leží také obvinění kvůli údajně protiprávnímu jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké do funkce místopředsedkyně ERÚ.

Ministr průmyslu Jan Mládek jednal předminulý víkend v Bruselu s evropskou komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou. Ta ho prý ujistila, že nevidí důvod, proč by podpora OZE neměla být slučitelná s pravidly fungování vnitřního trhu EU.

Podle MPO je důležité, že vůči Česku neprobíhá žádné formální vyšetřovací řízení, které Komise zahajuje v případě pochybností o slučitelnosti poskytované podpory s pravidly vnitřního trhu. Komisařka českou delegaci zároveň ujistila, že žádné řízení nepřipravuje.

Potvrzují to i zástupci asociací sdružujících výrobce OZE, kteří s Komisí také jednali.  

„Zástupci Komise na jednání otevřeně deklarovali, že žádné formální notifikační řízení ohledně podpory zdrojů uvedených před datem 1. 1. 2013 ze strany komise zahájeno nebylo. Při posuzování podpory se na tyto instalace obnovitelných zdrojů vztahují pravidla EU z roku 2001. To znamená, že použité schéma výkupních cen nebo zelených bonusů je v souladu s právem EU, protože v dané době nešlo o veřejnou podporu,“ řekla k tomu výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace Veronika Hamáčková.

Nedostatečné záruky

Předsedkyně ERÚ ovšem ve včerejším pořadu Otázky Václava Moravce na ČT uvedla, že dokud podporu pro OZE neschválí Evropská komise, úřad ji nepodepíše.

Vitásková mimo jiné poukázala na to, že zmíněná právní kancelář Doucha Šikola advokáti zastupuje i některé solární podnikatele, a proto je ve střetu zájmů. Právní analýzu přitom využilo ve svých podkladech i MPO, které v této otázce připravilo materiál pro jednání vlády.  

Podle ministra Mládka sice právní rozbor potvrzuje argumenty MPO, podle kterých vypsání podpory nic nebrání, patří však pouze mezi řadu analýz, se kterými pracovalo. Podobné argumenty prý totiž uvádí například Úřad pro hospodářskou soutěž.

„MPO z [analýzy jmenované kanceláře] v materiálu pro vládu jen citovalo a také poctivě uvedlo zdroj. Je velmi obtížné v této zemi najmout renomovanou právní firmu orientující se v dané problematice, aniž by ve střetu zájmů nebyla,“ uvedlo ministerstvo v tiskovém prohlášení.

Vláda o této problematice jednala minulou středu. Došla k závěru, že zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 mají podporu dostat. S postojem předsedkyně Vitáskové to však nepohnulo. Nemá prý totiž dostatečné garance, že bude vypsání podpory z právního hlediska v pořádku.

„Stanovisko, které ministr předložil vládě, ignoruje celou řadu stanovisek. Úřadu vlády, antimonopolního úřadu, Evropské komise, vicepremiérů vlády,“ řekl ve čtvrtek Českému rozhlasu mluvčí ERÚ Jiří Chvojka.

Retroaktivní krok

Kabinet přitom došel k závěru, že nevypsání podpory by mělo negativní retroaktivní dopad a došlo by k diskriminaci mezi různými projekty obnovitelných zdrojů zprovozněnými v jednotlivých letech.

Na ERÚ se v posledních dnech snáší kritika ze všech stran. Rozhodnutí neudělit většině obnovitelných zdrojů v ČR podporu prý nedává smysl a poškozuje pověst Česka mezi investory.

Rozhodnutí poškodí pověst ČR mezi investory, varují kritici ERÚ.

„Podpora obnovitelných zdrojů nemůže být v obecné rovině v rozporu s právem EU. Právě na základě státních garancí investovali rodiny, podnikatelé a obce spolu s bankami stovky miliard do projektů obnovitelných zdrojů. Pokud dnes ERÚ tyto záruky zpochybňuje, bourá tak právní základ našeho státu,“ tvrdí Hamáčková.

„Právně stojí jednání ERÚ na vodě, svým konáním neohrožuje jen výrobu ekologicky šetrné energie, pracovní místa v zelené energetice a plnění českých závazků v navyšování podílu obnovitelných zdrojů, ale také investiční prostředí v České republice,“ dodává k tomu předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

Že by narušení investorských očekávání poškodilo pověst České republiky jako stabilní země s předvídatelným podnikatelských prostředím, varovali ve společném prohlášení i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a předseda výkonné rady Teplárenského sdružení Mirek Topolánek.

„Zastavení provozní podpory pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a většinu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie nejenže ohrožuje plnění evropských závazků v oblasti úspor energie a rozvoje využívání OZE, ale bude znamenat i značné hospodářské škody včetně ohrožení řady pracovních míst a zvýšení cen pro spotřebitele tepla,“ varují šéfové svazů.

„Obnovitelné zdroje v České republice jsou pojistkou energetické bezpečnosti České republiky. Obnovení stability v tomto oboru by byl dobrý signál během probíhající mezinárodní klimatické konference,“ dodává k tomu ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák.

Autor: Adéla Denková