Podle poloviny Čechů neměla Nobelovu cenu míru získat EU

zdroj: Evropská komise.

Polovina české populace v dospělém věku nesouhlasí s udělením Nobelovy ceny míru Evropské unii. Skoro třetina z nich si myslí, že si EU cenu nezaslouží. Jen necelá třetina populace naopak s udělením souhlasí. Ocenění nebylo příliš vřele přijato ani nejvyššími představiteli ČR, podle většiny Čechů se však přesto měli zúčastnit ceremoniálu předávání ceny.

Nobelova cena míru byla udělena Evropské unii v říjnu, a to za činnost, kterou dlouhodobě vyvíjí v oblasti šíření míru a demokracie a při sjednocování evropského kontinentu. Dne 10. prosince ji v norském Oslu převzali nejvyšší představitelé EU. Slavnostního ceremoniálu se za Českou republiku nezúčastnil žádný z hlavních představitelů státu, kteří byli na předávání pozváni (EurActiv 10.12.2012). 

Z aktuálního průzkumu agentury Stem/Mark, který byl proveden na vzorku 517 respondentů ve věku 18-59 let, vyplývá, že 50 % české veřejnosti naprosto nesouhlasí nebo spíše nesouhlasí s oceněním EU Nobelovou cenou míru. Zastánci Nobelovy ceny pro EU tvoří jen 32 % populace, 19 % se o problematiku buď nezajímá, nebo nemá vyhraněný názor. 

Mezi hlavními odpůrci udělení ceny jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé (62 %). Nejčastěji uváděným argumentem odmítavého postoje je potom fakt, že si EU cenu nezaslouží, protože nedělá to, co by měla (29 %). Dalších 23 % odpůrců obecně nesouhlasí s udělováním ceny instituci namísto osobnosti, což bylo uváděno především vysokoškolskými studenty. Naopak stoupenci ocenění vidí přínos EU v udržování míru (26 %) a ve sjednocování kontinentu (20 %). 

Přestože by se mohlo zdát, že výsledek průzkumu reflektuje odmítavý postoj čelních představitelů ČR, většina respondentů (65 %) se domnívá, že se premiér či prezident předávání účastnit měli. Zhruba dvě třetiny z nich (66 %) se pak přiklánějí k názoru, že ČR měla být na ceremoniálu zastoupena prezidentem Václavem Klausem. 

Právě ten však patří k nejvýraznějším evropským kritikům udělení ceny míru EU, které vyvolalo smíšené reakce napříč Evropou. Klaus ocenění označil za „tragický omyl“, v silné kritice však nebyl sám. Ceremoniálu se neúčastnil například ani premiér Velké Británie David Cameron. 

 Že se jedná o kontroverzního laureáta Nobelovy ceny míru, pak reflektovala i evropská média. Nejostřejší komentáře publikoval britský tisk, ve kterém se objevily titulky jako „Nobelova cena míru za idiotství“ nebo „EU si z nás dělá legraci“.  Vstřícnější postoj však zaujala německá nebo belgická média (EurActiv 15. 10. 2012). 

Reakce politiků i médií na udělení ceny do velké míry odrážejí jejich obecné postoje k evropské integraci, Klaus i Cameron se řadí k předním euroskeptikům. Výsledky průzkumu o smýšlení Čechů o Nobelově ceně míru pro EU tak potvrzují spíše kritický postoj české veřejnosti k Evropské unii.