Podle Komise jsou dánské celní kontroly “neoprávněné”

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Per Palmkvist Knudsen.

Poté, co Dánsko navštívila skupina expertů, kteří měli posoudit, zda obnovené celní kontroly na hranicích s Německem a Švédskem neporušují pravidla schengenské dohody o bezhraničním prostoru, vydala Evropská komise předběžné stanovisko. V něm uvedla, že dánské úřady nedodaly potřebné informace, a celní kontroly proto označila za „neoprávněné“.

Dánsko obnovilo celní kontroly na hraničních přechodech se Švédskem a Německem na začátku července poté, co o tom rozhodla vláda a potvrdil to dánský parlament (EurActiv 12.5.2011). Důvodem byla obava z nekontrolovatelného příchodu přistěhovalců a nárůstu přeshraniční kriminality.

Evropská komise spolu s některými členskými zeměmi EU v čele s Německem dánský krok kritizovala, protože podle nich porušoval pravidla schengenské dohody, která mezi signatářskými zeměmi zaručuje volný pohyb (patří sem členské země EU s výjimkou Kypru, Británie, Irska, Bulharska a Rumunska, a nečlenské státy jako je Island, Norsko a Švýcarsko).

Komise proto do země vyslala skupinu expertů, aby situaci ohodnotila.

„Experti zatím podali informace o tom, že dánská strana nebyla schopná dostatečným způsobem obhájit zintenzívnění kontrol na dánských vnitřních hranicích,“ píše se v komuniké Komise.

Podle nich neměli celníci, kteří od 1. července zastavují projíždějící auta a kontrolují jejich zavazadlové prostory, jasné instrukce, jak ony kontroly provádět.

„Nezdá se, že by tu existoval nějaký strukturovaný mechanismus, který by podával zprávy o počtu provedených kontrol nebo o jejich výsledcích,“ pokračuje zpráva.

Eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Cecilia Malmström, která vyšetřování dánských hraničních kontrol koordinuje, je celou situací znepokojena.

„Bohužel mise nám neposkytla adekvátní odpovědi na naše otázky. Stále tu přetrvávají obavy , zda je posílení kontroly dánských vnitřních hranic v souladu se svobodami, které zaručuje evropské právo, včetně schengenského acquis,“ uvedla.

Komisařka také novinářům sdělila, že její kabinet již dánským úřadům zaslal dopis, v němž je požádal o hlubší vysvětlení. Další výpravy expertů přímo do Dánska nejsou podle jejích slov vyloučeny.

„Komise nebude váhat s použitím všech nástrojů, které má k dispozici, aby garantovala volný pohyb zboží, služeb a osob a plný respekt k legislativě EU,“ varovala Malmström.

Situace bude o to více zajímavá v první polovině příštího roku, kdy předsednictví Radě EU převezme právě Dánsko.