Počet oblastí chráněných v rámci soustavy Natura 2000 se rozšíří o více než 200 lokalit

Vláda na svém včerejším zasedání jednomyslně podpořila návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika na rozšíření seznamu chráněných lokalit, které jsou součástí evropské soustavy Natura 2000. Seznam se po včerejšku rozšíří o 234 evropsky významných lokalit.

Natura 2000 je soustavou chráněných území, které se nacházejí na území včech členských zemí Evropské unie. Výběr lokalit spadajících do soustavy Natura 2000 se řídí jednotnými principy a vychází ze dvou evropských směrnic: směrnice o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Úkolem soustavy je chránit takové druhy živočichů, rostlin a přírodních stanovišť, které jsou z hlediska celého území Evropské unie nejohroženější, nejcennější nebo jejichž výskyt se váže jen na určitou oblast. To v praxi znamená, že členská země musí zajistit ochranu i druhům, které se konkrétně na jejím území vyskytují hojně, ale z celoevropského hlediska jsou ohrožené.

Zahrnutí dané oblasti do soustavy Natura 2000 znamená zákaz jakýchkoliv aktivit, které by mohly chráněný druh nebo přírodní stanoviště ohrozit. Veškeré plány a projekty, které by mohly vést k jejich ohrožení musí být posouzeny z hlediska možných dopadů a povolit je členský stát EU může jen v případě, že zajistí patřičná kompenzační opatření, nebo v případě, že by jinak byla ohrožena bezpečnost a zdraví lidí.

Více chráněných území

Na území České republiky se do včerejšího dne nacházelo 879 evropsky významných lokalit (jde o oblasti chráněné již zmiňovanou směrnicí o přírodních stanovištích) 39 ptačích oblastí (oblasti chráněné rovněž zmiňovanou směrnicí o ptácích). Po včerejším dni se počet evropsky významných lokalit rozšířil na 1092. Území chráněná v rámci soustavy Natura 2000 tak podle údajů Ministerstva pro životní prostředí nyní pokrývají 10,11 % území České republiky namísto dosavadních 9,25 %.

Jak ministerstvo uvádí ve své tiskové zprávě, na seznamu chráněných území se nacházejí například louky se vzácnými bylinami, části lesů, údolí řek nebo rybníky. Součástí sítě Natura 2000 je například pražské Prokopské údolí, štoly bývalého lomu Velká Amerika ve Středočeském kraji nebo Hostýnské vrchy ležící na území Zlínského kraje.

Ministr pro životní prostředí Ladislav Miko je se schválením vládního nařízení připraveným jeho rezortem spokojen. „Zařazení konkrétních území jsme poctivě předjednávali s vlastníky pozemků, obcemi a dalšími partnery. Je za tím obrovský kus práce,“ uvedl. Po včerejším rozšíření seznamu území je podle jeho slov soustava Natura 2000 v ČR téměř kompletní.

Doplněný seznam musí ještě schválit Evropská komise a poté jej zanést do seznamu evropsky významných lokalit. Česká republika bude na druhou stranu muset zajistit odpovídající ochranu nových chráněných území.