Parlament schválil směrnici o platebních službách

Evropský parlament včera na svém zasedání schválil směrnici, která má zjednodušit a zlevnit bankovní převody, inkasní platby a platby kreditními kartami v EU. Směrnici musí členské země do své legislativy přenést do 1. listopadu 2009.

Souvislosti:

Směrnice o platebních službách je součástí plánu EU vytvořit „Jednotnou platební zónu“, jejímž cílem je umožnit občanům i firmám platit v jiné členské zemi stejně jednoduše rychle a levně jako v domovské zemi. Platební systém se totiž v každé evropské zemi řídí různými pravidly, což se projevuje vyššími náklady a pomalejší realizací platebních operací než v případě domácích plateb.

K vytvoření platební zóny je však zapotřebí, aby národní platební systémy konvergovaly ke společnému standardu, který například umožní používání platebních karet vydaných po celé Evropě v jakémkoliv členském státě (což díky odlišným standardům u mnoha karet není dnes možné) stejně snadno a bez dalších poplatků.

Společný standard by měl dále umožnit lidem, kteří žijí střídavě ve dvou zemích a v současné době potřebují v každé zemi jeden účet, používat jediný účet, který bude stejně dostupný ze zahraničí jako z domova a platební operace budou stát majitele v obou zemích stejně.

Mezi dosud završené kroky Jednotné platební zóny patří například nařízení, podle nějž musí být v zemích eurozóny poplatky za výběry v bankomatech a poplatky za karetní operace stejné jak pro mezinárodní, tak pro domácí transakce. Stejně tak nesmí být výše poplatků za mezinárodní převody v eurech závislá na tom, zda jde o domácí nebo mezinárodní převod.

Na sklonku roku 2005 zveřejnila Komise návrh směrnice o platebních službách s cílem vytvořit jednotný právní rámec pro realizaci mezinárodních plateb prováděných elektronickým způsobem. Trh s platebními službami se díky ní má více otevřít konkurenci a mají se v jejím rámci standardizovat pravidla pro realizaci plateb. Směrnice má platit ve všech státech EU-27, tedy nejen v zemích eurozóny.

Témata:

Poslanci včera návrh směrnice schválili na svém plenárním zasedání ve Štrasburku. Shodli se na kompromisním textu, který vypracovali zástupci Parlamentu a Rady. Ta již návrh schválila na svém jednání 27. března 2007.

Mezi hlavní body směrnice patří:

  • Vytvoření nového typu poskytovatele platebních služeb, tzv. „platební instituce“, která platby bude zpracovávat, ale nebude na rozdíl od bank přijímat vklady – tento krok představuje otevření trhu s platebními službami konkurenci. Zprostředkování plateb tak nebude vyhrazeno pouze bankám.
  • Stanovení kapitálových požadavků a pravidel pro registraci těchto platebních institucí (v případě společností s transakcemi v objemu nižším než 3 miliony eur měsíčně nemusí členské státy k těmto pravidlům přihlížet).
  • Platby musí být na účet připsány nejpozději následující pracovní den nezávisle na tom, jde-li o převody v eurech, v národní měně, nebo zahrnuje-li převod konverzi eur a národní měny.
  • Poplatky za operaci mají být rozdělené mezi příjemce a plátce – oběma účtuje poplatek jejich zprostředkovatel. Směrnice umožňuje, aby poplatky byly stanoveny jako nulové, případně aby poplatky platil v plné výši příjemce (jako je tomu nyní v případě plateb u obchodníků).

Další kroky:

Směrnici musí členské země implementovat do své legislativy co nejdříve, nejpozději do 1. listopadu 2009.