Ovoce zdarma ze svačin školáků nezmizí

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Vláda ve středu (25. ledna) dala zelenou evropskému programu „Ovoce do škol“. Pokračování projektu v České republice, který si klade za úkol podpořit zdraví dětí na prvním stupni základních škol, bylo ohroženo poté, co proti jeho pokračování protestovalo ministerstvo financí.

České školy přeci jen mohou i pro příští rok počítat s bezplatnými dodávkami čerstvého ovoce a zeleniny. Vláda souhlasila s podáním přihlášky k Evropské unii, která školní ovoce a zeleninu sponzoruje takřka ze tří čtvrtin. Česká republika se programu, jež loni dosáhl až na 85,1 % dětí z cílové skupiny, účastní již několikátým rokem. 

Dotace cílí na žáky, kteří navštěvují 1.-5. třídu základní školy. Děti si tak mohou navyknout na zdravé stravování již od útlého věku. Přísun ovoce do škol je jedním z opatření na prevenci obezity a dalších chorob spojených s nezdravým stravováním. Podle praktických lékařů stoupl počet obézních dětí v České republice za posledních 15 let dvaapůlkrát – v roce 1996 bylo pod trvalým lékařským dohledem 10.400 dětí, zatímco roku 2010 už 27.900. Přitom nevyvážený jídelníček má na nepříznivý trend zásadní vliv. 

„Pokud jde o spotřebu ovoce a zeleniny, Češi jsou podle posledních průzkumů v Evropě třetí od konce a tato spotřeba u nás stále klesá. Cílem projektu Ovoce do škol je kromě jiného právě změnit stravovací návyky dětí a opět je přivést ke zdravému jídlu,“ vyjádřil se k situaci ministr zemědělství Petr Bendl

Kritici tvrdí, že se stravovací návyky těžko zlepší, pokud děti ke svačině dostanou „pět švestek“ zdarma. Ministerstvo školství, které se na přípravě projektu podílí společně s rezortem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem, ministerstvem zdravotnictví a financí, však z podobného důvodu školám rozeslalo návrh doprovodných opatření, která by měly zařadit do výuky a zlepšit povědomí dětí o zdravém jídelníčku. 

Ovoce něco stojí 

Přestože většina peněz pro Ovoce do škol pochází z prostředků  Evropské unie, zbývajících zhruba 53 milionů korun musí poskytnout český stát. To bylo také důvodem, proč se proti pokračování projektu pozvedlo ministerstvo financí (EurActiv 13.1.2012). 

„Podle ministerstva financí rozsah programu nemůže v žádném případě splnit své cíle, kterými jsou správné stravovací návyky a boj proti dětské obezitě,“ řekl nedávno EurActivu Ondřej Jakob z tiskového oddělení rezortu. „Nemyslíme si, že asi tři porce ovoce za měsíc pro dítě mohou něco změnit na jeho stravovacích návycích či snížit výskyt obezity,“ odůvodnil rozhodnutí. 

Postoj ministerstva financí se nezamlouval Agrární komoře ČR. Ta považovala za nevhodné „nechat ležet ladem“ prostředky z Evropské unie, kvůli tomu, že by stát nebyl ochoten výrazně menší díl dofinancovat. Zatímco někteří kritici dotace chápou jako způsob, jak se zbavit zemědělských přebytků, Agrární komora je vnímá mimo jiné coby podporu českého ovocnářství. 

Roman Chaloupka z Ovocnářské unie ČR sdělil Českému rozhlasu, že pokračování projektu vítá. „Bylo by velkou škodou přijít o potenciál podpory, která není o dodávce 1 jablka týdně do nějaké školy, ale o změně stravovacích návyků, přístupu a filozofie.“ Zmínil také, že z české úrody do škol míří především právě jablka. 

Souhlas vlády přišel na poslední chvíli, neboť uzávěrku přihlášek do projekt Evropská komise stanovila na 31. ledna. Ovoce do škol tak zatím nečeká stejný osud jako dotace na školní mléko, na které ministerstvo zemědělství z úsporných důvodů rezignovalo v roce 2008.