Osud referend o EU leží v rukou Westminsteru

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Jedyooo.

Dolní komora britského parlamentu bude pravděpodobně dnes (24. ledna) rozhodovat o dalším osudu kontroverzního návrhu zákonu, který má zajistit, že jakýkoliv další přesun pravomocí z Londýna na Brusel bude muset v budoucnosti získat posvěcení od britských občanů.

Dolní sněmovna britského parlamentu stojí před důležitým rozhodnutím – pravděpodobně dnes ji totiž čeká hlasování o návrhu zákona, který má v budoucnosti zajistit, aby se jakýkoliv další transfer pravomocí z národní úrovně (rozuměj britské) na unijní neobešel bez souhlasu britských občanů. Ti tak budou mít poslední slovo, když se bude jednat o změnu zakládajících smluv EU nebo o změnu jednomyslného hlasování v Radě EU na hlasování kvalifikovanou většinou (tzv. pasarela).

Kontroverzní a široce diskutovaný legislativní návrh vzešel z dílny vládní Konzervativní strany, která se netají svými euroskeptickými postoji, a britský parlament se s ním seznámil již v listopadu loňského roku. Nyní leží v jeho dolní komoře (více o stavu legislativního procesu zde).

Podle zarytých odpůrců evropské integrace uvnitř Konzervativní strany je i tak návrh nedostatečný a děravý (EurActiv 10.1.2011). Ve své kritice se euroskeptici zaměřili především na formuli, která vládě umožňuje od vyhlášení lidového hlasování upustit v případě, že kabinet shledá změny zakládajících smluv EU za „nevýznamné“.

Pro eurofily je zákon nepřijatelný

Na druhou stranu politici, kteří jsou pokračování evropské integrace nakloněni, považují předložený legislativní návrh za „špatný krok ze strany toryů“.

Europoslanec Andrew Duff, který v Evropském parlamentu zastupuje koaličního partnera konzervativců Liberální demokraty, patří mezi jeho největší kritiky. V telefonickém rozhovoru s redakcí EurActivu zdůraznil, že „legislativní návrh významně otupí ústavní vývoj EU“. Podle jeho názoru je to ale právě to, o co Konzervativní straně jde.

Duff se nejvíce obává toho, že pokud zákon skutečně projde britským parlamentem, poškodí postavení Velké Británie v EU. Spojené království se ocitne „z právního i politického hlediska v nepříjemném postavení“ a bude nahlíženo jako „nedůvěryhodný partner“, řekl Duff.

Možné dopady zákona na pozici Británie v Evropské unii bude diskutovat i výbor Evropského parlamentu pro ústavní záležitosti (AFCO), který tento čtvrtek (27. ledna) zavítá mezi britské poslance do Westminsteru.

Labour bude proti

I když poslanci z opoziční Labouristické strany již dali najevo, že svůj hlas kontroverznímu návrhu nedají, Andrew Duff vyjádřil zklamání nad tím, že se z jejich strany nedočkal ostřejší kritiky.

Zvláště pak od zástupců labouristů v horní sněmovně britského parlamentu – ve Sněmovně lordů, která se bude návrhem také zabývat.

Obavy konzervativců

Zástupci konzervativců v europarlamentu, které EurActiv také oslovil, svými komentáři na povahu a osud legislativního zákona spíše šetří.

Europoslanec Syed Kamall z Evropské konzervativní a reformní skupiny (ECR), který je místopředsedou AFCO, pouze prohlásil, že „návrh zákona představuje obdivuhodný pokus obnovit důvěru občanů v jejich vládu a parlament poté, co utrpěla přijetím Lisabonské smlouvy bez vypsání referenda“.  

„Každé rozhodnutí týkající se přenosu významných pravomocí z Westminsteru na Brusel by mělo vyžadovat souhlas britských občanů a nemělo by náležet politických elitám,“ dodal.

Jeho kolega z ECR Timothy Kirkhope EurActivu sdělil, že se při uvažování o tomto zákonu nesmí opomenout „jeho kontext“.

„Britským občanům bylo slíbeno referendum ohledně Ústavy EU, ke kterému ale nedošlo, protože jej zamítli Francouzi a Nizozemci v jejich vlastních lidových hlasováních. Labouristická vláda, která byla tehdy u moci, nedodržela slib a protlačila na vlas stejnou Lisabonskou smlouvu, aniž by občanům dala možnost se k jejímu znění vyjádřit,“ doplnil.

Oba citovaní europoslanci potvrdili, že ani jeden z nich se plánované diskuse výboru europarlamentu pro ústavní záležitosti v Londýně nezúčastní.