Ombudsmanka EU: Fondy 2014-2020 mohou podpořit projekty porušující základní práva

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: sakhorn38.

Z prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů mohou být v příštích letech financovány projekty, které odporují Listině základních práv a svobod EU. Na toto riziko upozornila Evropskou komisi ombudsmanka EU Emily O´Reillyová. Podobné obavy sdílejí i některé české organizace usilující o sociální inkluzi znevýhodněných lidí v ČR. Na Brusel se obrátily před několika týdny.

Dostavba neosobních velkokapacitních ústavů pro zdravotně postižené, které jsou na míle vzdáleny životu v komunitní péči, pracovní pozice diskriminující ženy nebo zcela oddělené bydlení pro Romy. I takové projekty by v příštích několika letech mohly získat podporu z evropských strukturálních a investičních fondů. V dopise adresovaném předsedovi Evropské komise Jean-Claudeu Junckerovi na to včera upozornila evropská ombudsmanka Emily O´Reillyová.

Konkrétní projekty sice vybírají podle pravidel dohodnutých s unijními institucemi členské státy, finální rozhodnutí o proplacení z evropských peněz je ale na Komisi. Ta by proto neměla zůstat nečinná, ale aktivně sledovat, na co země prostředky využívají.

„Evropská komise by neměla připustit, aby se z evropských prostředků financovaly aktivity, které nejsou v souladu s hodnotami EU. Jedná se o základní lidská práva a svobody, které vyplývají z Listiny základních práv EU,“ uvedla.

Na riziko, že by evropské prostředky mohly namísto podpory života zdravotně postižených v komunitě nebo ve vlastním bydlení skončit v projektech, které povedou k zakonzervování ústavní péče, nedávno upozornily i české organizace usilující o sociální inkluzi znevýhodněních lidí v ČR. Jako důvod pro svou nervozitu uvedly neexistenci vládního plánu, který by zmíněné změny zajistil. S touto obavou se obrátily i na Evropskou komisi.

Ombudsmanka O´Reillyová dodala, že sama v posledních měsících v rámci veřejné konzultace zaznamenala řadu stížností, které poukazují na rizika, že evropské fondy mohou ve členských státech podpořit projekty porušující základní lidská práva.

O´Reillyová proto zaslala Evropské komisi několik návrhů, jak zajistit, aby se tato rizika co nejvíce snížila. V první řadě je třeba členské státy více kontrolovat, pomoct by v tomto ohledu měly častější návštěvy přímo v terénu. Prospěšné by podle ombudsmanky bylo o zřízení online platformy, přes kterou by Komise sbírala podněty od zainteresovaných aktérů, například neziskových organizací.

Členské státy EU mohou v období 2014-2020 z evropských strukturálních a investičních fondů získat více než 350 miliard eur.

Autor: Lucie Bednárová s využitím EurActiv.com