Novela stavebního zákona zřejmě nenaplní očekávání. Dopad bude omezený

novela stavebního zákona

@ Shutterstock

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Získat stavební povolení není v Česku nic jednoduchého. Novela stavebního zákona měla přinést změnu, v současné podobě však budou její dopady omezené. Myslí si to i ředitelé stavebních firem.

Stavební firmy dlouhodobě kritizují nadměrnou administrativní zátěž spojenou s výstavbou nových budov, silnic, dálnic a další infrastruktury. Přidala se k nim také Evropská komise, podle které je současný postup pro udělování stavebního povolení jednou z hlavních překážek hospodářského růstu v České republice.

Problém měla vyřešit novela stavebního zákona předložená ministerstvem pro místní rozvoj v září loňského roku. Vláda si od nového zákona slibovala zrychlení a zjednodušení stavebního procesu. Poslanci však návrh upravili pozměňovacími návrhy, čímž vyvolali kritiku ze strany ochránců přírody. Současná podoba novely podle nich očekávané zlepšení nepřinese, a navíc zamezuje spolkům podílet se na územním a stavebním řízení.

„Od počátku jsme podporovali oba klíčové návrhy na zkrácení rozhodování, které ministerstvo pro místní rozvoj předložilo,“ vysvětlil EurActivu Daniel Vondrouš z asociace ekologických organizací Zelený kruh. Původní návrh totiž zaváděl povinné spojení územního a stavebního řízení s posuzováním vlivu na životní prostředí (EIA). Dále se měl snížit počet rezortů, které vedou rozhodování o různých typech staveb.

Ministerstvo dopravy: Zákon ve verzi, v jaké prošel sněmovnou, nám pomůže jen velmi málo.

Obě opatření však byla z novely zákona vyňata, což se nelíbí ani ministerstvu dopravy. Namísto povinnosti sloučit územní a stavební řízení se poslanci dohodli pouze na jeho dobrovolnosti. „Zákon ve verzi, v jaké prošel sněmovnou, nám pomůže jen velmi málo,“ řekl redakci mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Dopravní stavby brzdí vyvlastňování pozemků, novela ale nepomůže

Výstavbu dopravní infrastruktury by podle ministerstva dopravy urychlilo zejména zavedení takzvané předčasné držby. Stát by tak mohl začít přípravné práce a stavbu na pozemku, který je určen k vyvlastnění. Až poté by následovalo vyrovnání s majitelem. Poslanci však při hlasování o novele toto opatření neschválili.

„Bez tohoto klíčového pozměňovacího návrhu nepřináší novela stavebního zákona žádné další prvky, které výrazně urychlí jakoukoliv dopravní stavbu,“ komentuje novelu Tomáš Janeba, investor a prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury.

Ekologická sdružení: Právo občanů podílet se na rozhodování proces nezpomaluje.

Podle zákonodárců má výstavbu urychlit omezení účasti spolků na územním a stavebním řízení. Ochránci přírody ale namítají, že právo občanů podílet se na rozhodování je důležité a jeho proces nijak nezpomaluje. Poslanci jejich kritiku nakonec nevyslechli a návrh přijali v takové podobě, že rozhodování se budou moci účastnit pouze lidé, kteří vlastní pozemek v bezprostřední blízkosti zamýšlené stavby.

„Poslanci se rozhodli sebrat právo lidem vyjadřovat se kromě jiného také k průzkumům pro úložiště radioaktivních odpadů nebo pro těžbu surovin,“ stěžuje si Edvard Sequens, předseda Sdružení pro záchranu prostředí Calla.

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) je omezení působnosti spolků nakloněn. „Pokud něco dopravní stavby brzdí, pak jsou to výkupy problematických pozemků a aktivity nejrůznější sdružení, která účelově napadají stavební povolení,“ uvedl v analýze výzkumné společnosti CEEC Research.

Investice potřebují podporu, a to nejen z EU

Výstavbu silnic, dálnic i budov v České republice podporují evropské dotace. To se však brzy změní. „Naše země se musí připravit na dobu, kdy vzhledem ke svému růstu nebude čistě příjemcem evropských dotací,“ prohlásil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

ČR tak musí najít nové strategie, jak investovat do velkých projektů po roce 2020, kdy skončí současné dotační období.

Ředitel stavební společnosti:  Spousta těch, kdo o investicích rozhodují, mnohdy hledá jen důvody, proč to nejde.

Podle Karla Brandy, ředitele společnosti Trigema Building bude největší výzvou překonání nezájmu o nové stavby ze strany státu. „Pro další vývoj stavebnictví je důležité, aby se změnil pohled státu a státní správy na celou tuto oblast. Spousta těch, kdo o investicích rozhodují, mnohdy hledá jen důvody, proč to nejde,“ řekl pro CEEC Research.

Již předložená novela tak sice přináší změny, očekávání však zcela nenaplnila. Budoucnost návrhu je navíc stále nejistá, neboť senátoři jej neschválili a vrátili zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy, které se týkají zejména územní dokumentace. Stížnosti a návrhy ekologů, ministerstva dopravy či investorů senátoři přitom nevzali v potaz. Nevyslechli ani výzvu Hospodářské komory ČR či Svazu průmyslu a dopravy ČR, aby novelu zákona schválili a umožnili alespoň částečnou změnu v procesu udělení povolení ke stavbě.

Hospodářská komora: Stavebně rychlejší jsou i země jako Nepál a Kongo.

„Ze statistik OECD a Světové banky vyplývá, že co se týká délky povolovacích řízení a realizace staveb, ČR je hluboko pod evropským průměrem,“ doplňuje právní expertka Hospodářské komory Markéta Schormová. Stavebně rychlejší jsou podle ní i země jako Nepál, Kongo, Kypr nebo Papua-Nová Guinea.

Diskuse se tak vede například o zřízení nového ministerstva stavebnictví či o nové zásadní úpravě stavebního zákona. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) by ji však musela předložit ještě před říjnovými volbami.