Nováčci podávají méně výzkumných projektů než staré členské země

Realizátoři drtivé většiny výzkumných projektů financovaných z evropských fondů pocházejí ze zemí, které byly členy Evropské unie již před jejím rozšířením v letech 2004 a 2007, říká evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik.

Pouhá desetina žádostí o peníze ze Sedmého rámcového programu pro vědu a výzkum pochází z nových členských zemí, které spolu s Českou republikou vstoupily do Evropské unie v letech 2004 a 2007. V programu je na podporu významných evropských projektů v letech 2007-2013 připraveno 50 miliard eur.

Na konferenci Research Connection, která se na sklonku minulého týdne (7. května 2009) uskutečnila v Praze, Potočnik uvedl, že od přistoupení se zájem nových členských zemí sice zvýšil, ale „potenciál dvanáctky nových členských zemí ještě není zcela vyčerpán“.

Komisař dodal, že údaje týkající se účasti jednotlivých členských států na výzkumných projektech podporovaných z evropských peněz jsou pro jednotlivé státy odlišné, ale nové členské země jsou obvykle v žádostech o financování méně úspěšné. Zatímco subjekty ze starých členských zemích jsou úspěšné v 21,8% případů, žadatelé z členských zemí, které vstoupily do EU po roce 2004 získají dotace jen v 17,9% případů.

Potočnik ovšem dodal, že kontrast mezi novými a starými členskými zeměmi není tak ostrý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Některé z nových členských zemí jsou při podávání žádostí o evropské peníze úspěšnější než některé staré členské země.

Podle komisaře mezi ně patří i Česko. „Úspěšnost České republiky v prvních dvou letech 7. rámcového programu se blíží evropskému průměru a země tak za sebou nechává Rakousko, Španělsko, Portugalsko, Itálii a Řecko.“

Přestože je úspěšnost žadatelů z nových členských zemí v průměru nižší než je tomu u starých zemí, z rámcového programu dostávají daleko více peněz, než doma samy investují.

Potočnik dodal, že Evropská komise je připravena i nadále pomáhat méně rozvinutým členským zemím v lepší integraci do rámcových programů.