Nová vláda chce aktualizovat Státní energetickou koncepci

premiér Bohuslav Sobotka, nový ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a jeho předchůdce Jiří Cienciala; zdroj: vláda.cz

Přestože je podle nové vlády energetická politika oblastí, ve které by měla fungovat kontinuita, nad některými problémy bude v příštích letech dobré se znovu zamyslet. Prvním úkolem bude aktualizace energetické koncepce. Nový ministr průmyslu Jan Mládek podle svých slov podporuje výstavbu nových bloků Temelína a nevidí problém ani v prolomení těžebních limitů, pokud by se těžba nedotkla sídel.

Jako první velký úkol Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) označil český premiér Bohuslav Sobotka aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK). Tento strategický dokument, který má vymezit směřování ČR v oblasti energetiky v dlouhodobém horizontu, je nyní těsně před schválením.

SEK je předmětem kritiky především ze strany nevládního sektoru. Tomu se například nelíbí, že ministerstvo předložilo pouze jednu verzi možného vývoje české energetiky.

Podle místopředsedy Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy je současný návrh neakceptovatelný s mnoha chybami. Mezi ně patří podle něj například nadhodnocování vývoje spotřeby, nedostatečné využití úspor, chybějící ekonomická analýza včetně externích nákladů výroby elektřiny u konvenčních zdrojů nebo podhodnocení potenciálu obnovitelných zdrojů.

„Jednoznačně by návrh aktualizace SEK měl být změněn, možná zcela přepracován, bez přechozího zadání a s řádnou debatou celého energetického sektoru i veřejnosti. Pokud bude koncepce schválena v této podobě, nerespektujíc aktuální situaci a vývojové trendy nejen v Evropě, bude dle našeho názoru zásadní chyba,“ řekl Chalupa EurActivu.

Namíchat ten správný koktejl

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek odkryl během svého jmenování i některé své další postoje v energetice. Podporuje výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Temelín, otázkou bude však časový harmonogram a dohodnout se budou muset ministři i nad tím, jestli se bude elektřina z nových bloků vykupovat za předem stanovenou cenu.

V otázce prolomení limitů uhlí Mládek uvádí, že pokud by se těžba nedotkla sídel, neviděl by v tom problém. V případě, že by ale muselo přijít výrazné bourání, tak by se nejdřív mělo konat krajské referendum.

V české energetice se za poslední leta dějí tři zásadní věci, rozhodování o dalším rozvoji jaderné energetiky, budoucnost uhlí a jeho zásob v ČR a to, jak budeme využívat obnovitelné zdroje energie. Uvedené jsou spojité nádoby, právě ministerstvo průmyslu a obchodu je ten, kdo ‘koktejl musí namíchat‘,“ říká Chalupa.

Dodává, že věří, že s příchodem nového ministra bude MPO hájit zájmy veškerého průmyslu, umožní debatu za účasti zainteresovaných stran včetně těch malých a bude otevřené a transparentní. Tím vším by podle Chalupy ministerstvo mohlo být lepší než dosud.

Příliš ambiciózní klimatická politika

Tématem, které v posledních měsících rezonuje i na evropské půdě, jsou energeticko-klimatické cíle pro rok 2030. Evropská komise představila svůj návrh v lednu. Doposud Česko zastávalo názor, že by se Unie měla zaměřit pouze na jeden cíl, a to na redukci emisí CO2.

Jak řekl EurActivu Chalupa ČR by podle něj měla svůj postoj změnit. „Jednak rezignujeme na jakýkoliv zodpovědný přístup k budoucím generacím, zároveň se snažíme vyvléci z odpovědnosti za celosvětovou situaci a vývoj, ale hlavně konzervujeme energetiku na technologiích, které se snaží marně prorazit od poloviny minulého století, a říkáme, že moderní technologie obnovitelných zdrojů, úspor a decentrální zdrojů není nic pro nás,“ domnívá se Chalupa.

Autor: Anna Kuznická