NGOs: Do projektu adresného zvaní v ČR se rádi zapojíme

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Arvind Balaraman.

České neziskové organizace, které jsou aktivní v oblasti prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku (CRC), nový projekt rezortu zdravotnictví, jež se opírá o tzv. adresné zvaní, vítají a považují jej za krok správným směrem. Ačkoliv neměly možnost se do jeho příprav přímo zapojit, rády by, aby jejich zkušenosti byly využity alespoň nyní, když se projekt rozbíhá.

„Jsem přesvědčena, že adresné zvaní je nejlepší cesta aktivování veřejnosti,“ řekla EurActivu lékařka a předsedkyně občanského sdružení Liga proti rakovině Michaela Fridrichová. Pokud zvací dopis rozeslaný na adresy občanů spadajících do rizikové skupiny ohrožené vznikem nádorového onemocnění přiláká k preventivnímu vyšetření alespoň 30 % z nich, bude jej možné podle ní považovat za úspěšný. 

Podobně na to nahlíží i Pavla Freij z občanského sdružení Onkomaják, které pomáhá pacientům, jimž byla diagnostikována rakovina. „Je to dobrý počin,“ uvedla. „Podle mých informací budou na projektu aktivně participovat i jednotlivé pojišťovny, což by mělo napomoci tomu, že adresné pozvánky budou doručeny do správných rukou,“ dodala. 

Podle Michaely Fridrichové je ale nutné zapracovat na tom, aby pozvánky ve společnosti, která denně dostává do schránek desítky nevyžádaných zpráv, složenek či reklamních letáků, neskončily v koši. „Myslím, že by se akce dala oživit nějakou nadějí na výhru v případě účasti, třeba ve formě prodlouženého víkendu v lázních pro dva,“ řekla. 

Máme zkušenosti, chodíme do ulic 

Projekt adresného zvaní, který bude doprovázet rozsáhlá celorepubliková informační kampaň, vznikl na Ministerstvu zdravotnictví a měl by se naplno rozběhnout letos v létě. Bude financovaný z evropských prostředků a po jeho skončení se počítá s tím, že adresné zvaní zůstane v režii zdravotních pojišťoven EurActiv 31.10.2012).  

Jak EurActivu potvrdily zástupci několika neziskových organizací, které se prevenci kolorektálního karcinomu v České republice věnují celou řadu let, do přípravy projektu tyto organizace zapojeny nebyly. 

„Měli jsme pouze možnost prezentovat své aktivity zástupcům ministerstva zdravotnictví v době příprav projektu,“ uvedla Pavla Freij. „Na samotné přípravě jsme se ale aktivně nepodíleli,“ dodala. 

Její slova v připravovaném rozhovoru pro EurActiv potvrdila i Marie Ředinová, předsedkyně pacientské organizace České ILCO – dobrovolné sdružení stomiků. „O projektu a celorepublikové informační kampani jsme se dozvěděli až vloni na podzim,“ řekla redakci. Komunikace s ministerskými úředníky tak začala těsně před dokončením celého projektu a angažmá neziskových organizací se tak prý nestihlo realizovat. 

„Přitom máme dlouholeté zkušenosti, chodíme do ulic, kde lidem říkáme o prevenci. Víme, jak je oslovovat,“ myslí si Ředinová.  

Souhlasí s ní i Pavla Freij z Onkomajáku, který si veřejnost nejspíše spojí s putovní maketou lidského střeva. „Rádi bychom byli do projektu zapojeni už jen proto, že nám připadá nesmyslné nevyužít naše know-how a zkušenosti, které jsme my, sdružení stomiků ILCO a Vize´97 (Nadace Dagmar a Václava Havlových, která je v oblasti prevence CRC také velmi aktivní; pozn.red.) za léta působení a trvání naší osvětové kampaně nasbírali,“ řekla redakci. Navíc by se tím podle jejích slov ušetřilo nejen spoustu času, ale i finančních prostředků, které by mohly být investovány do dalšího rozšíření kampaně. 

„Doufám, že to ještě vyjde a budeme moct aspoň trochu pomoct. Jistota tu ale není,“ vyjádřila naději Marie Ředinová. 

O poznání černěji to vidí její kolegyně z Ligy proti rakovině Michaela Fridrichová. „Pro rezort zdravotnictví nejsme partnerem, i když tu 23 let suplujeme jeho aktivity. Nepřekvapuje mě to, ale ani netěší,“ uvedla.  

Kontraproduktivita 

Podle informací EurActivu si je ale Ministerstvo zdravotnictví aktivního neziskového sektoru v oblasti prevence rakoviny vědomo a jak redakci sdělil zdroj z blízkosti rezortu, vzájemnou spolupráci by naopak uvítalo. 

„Byli bychom rádi, pokud by aktivity projektu byly podpořeny aktivitami těchto neziskovek, například v regionech,“ uvedl a dodal, že rezort by nechtěl, aby došlo k tomu, že aktivity budou paralelní a „kontraproduktivní“. 

Michaela Fridrichová z Ligy proti rakovině se toho ale neobává. „Dublování“ aktivit tu podle ní nehrozí. „Lidská přirozenost je taková, že nebude vnímat to, co se jí nelíbí, co ji děsí a k něčemu přesvědčuje. Proto není na škodu, když informaci lidé dostávají několikrát. Je pak větší šance, že některá informace uvízne v paměti,“ sdělila redakci. 

Každým rokem je v Evropě diagnostikováno 3,2 milionu případů rakoviny. Nejčastěji se jedná o nádorové onemocnění prsu, tlustého střeva a plic. Rakovina tlustého střeva a konečníku je druhým nejvyskytovanějším nádorovým onemocněním v České republice. Každoročně je tento zhoubný nádor objeven asi u 8 tisíc lidí a pro více než polovinu z nich končí smrtí.