Česko láká německé investory více než Čína

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net, autor: worradmu.

Německé společnosti podnikající na našem území považují Českou republiku za nejatraktivnější zemi pro své investice z celé střední a východní Evropy a investují sem dokonce raději než v Číně. Uvádí to konjunkturální průzkum, který si nechala zpracovat Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Zúčastnilo se jej více než 150 firem.

Podle výsledků každoročního průzkumu, který společně vyhodnocuje 16 německých obchodních a průmyslových komor, považují německé společnosti podnikající na našem území Českou republiku za nejatraktivnější místo pro své investice z celé střední a východní Evropy. Ještě vloni a předloni přitom mnohem raději investovaly na Slovensku. 

Česko ale letos skončilo na druhé příčce hned za Německem a nechalo za sebou dokonce Čínu, která byla do průzkumu zařazena pro srovnání. 

Více jak dvě třetiny oslovených německých společností z různorodých branží, především pak ze zpracovatelského průmyslu, služeb, obchodu či stavebnictví, navíc uvedly, že pokud by mohly vybírat znovu, opět by si pro své investice zvolily Českou republiku. Pouze 15 % firem přiznalo, že by bylo ochotno svou volbu změnit, a dát tak přednost jiné zemi. 

Co se týče hodnocení aktuální hospodářské situace v zemi, více než dvě třetiny dotázaných podniků ji považují za uspokojivou či dobrou a jen 14 % společností na ní nahlíží jako na špatnou. V roce 2011 mělo stejný názor 30 % respondentů. 

Optimismus nad budoucím hospodářským vývojem se ale mezi německými společnostmi pozvolna vytrácí. Zatímco vloni téměř polovina oslovených podniků očekávala zlepšení hospodářských vyhlídek, letos se spíše počítá se stagnací (57 %) či dokonce se zhoršením (34 %).  

Výkonná pracovní síla, ale neefektivní státní správa 

Jak se také dočteme v průzkumu, německé investory do Česka láká především členství země v Evropské unii, kvalifikovaní, výkonní a motivovaní zaměstnanci a v neposlední řadě také kvalitní a dobře dostupní lokální dodavatelé. 

Na druhou stranu je odrazuje nedostatečný boj proti korupci a kriminalitě, problémy s transparentním zadáváním veřejných zakázek, neefektivní státní správa, právní nejistota a politická nestabilita. 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

I přesto, že němečtí investoři označili za motivaci pro své působení na českém trhu kvalifikovanou pracovní sílu, zároveň poukázali na to, že Česká republika údajně trpí jejím nedostatkem. Pokulhává prý především řemeslné a technické vzdělávání. 

„Jak ukazuje náš průzkum, Česká republika je pro německé investory i nadále velmi atraktivní a k jejímu nejcennějšímu kapitálu patří pracovní síla. Aby tomu tak zůstalo i nadále, mělo by se v českém vzdělávacím systému opět více dbát na propojení s praxí a znalost cizích jazyků,“ uvedl Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.