Některým zemím klesne počet europoslaneckých křesel

Zdroj: Evropský parlament.

Podle návrhu, který měl EurActiv možnost prostudovat, se v budoucnosti několika členským zemím EU včetně České republiky výrazně sníží počet europoslaneckých mandátů. Francii, Velké Británii, Itálii a Španělsku naopak europoslanci přibudou. Důvodem jsou demografické změny a Lisabonská smlouva.

Evropský parlament má v současné době 754 poslanců. Počet europoslanců z Bulharska, Maďarska, České republiky a Litvy se ale v brzké době dramaticky sníží. Uvádí to návrh britského liberálního europoslance Andrewa Duffa, který je členem výboru pro ústavní záležitosti v Evropském parlamentu. Podávat návrhy k této otázce umožnila europoslancům Lisabonská smlouva.

Jednou z prvních změn, která se do počtu europoslaneckých mandátů pro jednotlivé členské země, jež se odvíjí od počtu obyvatel, promítne, bude představovat vstup Chorvatska do EU. K tomu dojde 1. července 2013.

Ještě před tím, než se Chorvatsko stane 28. členem EU, voliči si mezi svými poslanci zvolí zástupce, kteří je budou reprezentovat v Evropském parlamentu. Celkový počet europoslanců tak vzroste na 766.

Ve volbách do této instituce, které proběhnou v červnu roku 2014, se bude podle pravidel Lisabonské smlouvy volit už jen 751 europoslanců. Je tedy jasné, že v některých zemích se bude muset „škrtat“.

Demografické změny a Lisabonská smlouva

„Neměli bychom podceňovat krátkodobý dopad demografické změny a migrace: například počet Němců neustále klesá, zatímco počet Francouzů a Britů roste,“ poznamenává europoslanecDuff ve svém návrhu.

Statistiky z roku 2011 napovídají, že největší úbytek obyvatelstva mezi členskými zeměmi EU zaznamenalo Bulharsko, které v průběhu deseti let ztratilo téměř 600 tisíc obyvatel (v současné době má 7.4 milionů obyvatel). Počet poslanců, které do Evropského parlamentu vyslala tato balkánská země, dosahuje 18. V roce 2014 se ale jejich počet sníží o dva a v roce 2019 dokonce o čtyři.

V Maďarsku klesl počet obyvatel mezi únorem a říjnem roku 2011 o 2,1 % a v České republice žilo v tom samém roce přibližně 10,6 milionů obyvatel, což se blíží stavu v roce 1991. Pokles obyvatel zaznamenala i Litva, když v období 2001-2011 klesl počet jejích obyvatel o více než 400 tisíc obyvatel.

Počet europoslanců se podle Duffa nesníží pouze těmto zemím – s poklesem mohou počítat i státy, jako je Nizozemsko, Řecko, Belgie, Portugalsko, Švédsko, Rakousko, Dánsko, Finsko nebo Irsko.

Na druhou stranu Francii, která patří k zemím k největším růstem populace, se v roce 2012 počet europoslaneckých mandátů zvedne ze současných 74 na 79 a na 83 o sedm let později. Itálie, která má v současnosti 75 europoslanců, získá v příštích volbách další dva a v roce 2019 jejich počet stoupne na 78.

Největší země EU, Německo, má v současnosti 99 europoslanců a jejich počet v budoucnosti klesne na 96. Větší počet europoslaneckých křesel totiž Lisabonská smlouva neumožňuje.