Nejasná evropská politika České republice škodí, varují analytici

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Aktron

Česká zahraniční politika by mohla v lecčems přidat, domnívají se analytici Asociace pro mezinárodní otázky. Kritizují mimo jiné nekonzistentní evropskou politiku nebo nedostatečnou koordinaci mezi jednotlivými institucemi, které mají zahraniční politiku na starost. Dobře hodnotí naopak aktivity ČR v rámci Východního partnerství nebo působení ve Visegrádské čtyřce.

Česká republika by měla realizovat koherentní a konzistentní evropskou politiku a vláda by měla přestat vysílat ostatním partnerům v EU signál, že se chce vydělovat z integračního procesu. Nekonzistentní přístup k Evropské unii mimo jiné oslabuje váhu ČR také v bilaterálních vztazích, upozorňují autoři knihy Agenda pro českou zahraniční politiku 2013, kterou vydala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Vláda by proto měla například předložit koncepci působení ČR v EU, k jejímuž vypracování se zavázala v programovém prohlášení. Je prý také třeba zahájit širokou debatu k této otázce, kterou by moderovalo ministerstvo zahraničí nebo Úřad vlády.

Podle bývalého diplomata Karla Kovandy možná Česká republika koherentní evropskou politiku má, řada odborníků a zainteresovaných stran s ní ale nesouhlasí. „Otázkou je, zda potřebujeme evropskou politiku jako takovou nebo jestli ji pouze potřebujeme změnit,“ řekl při debatě, kterou AMO pořádala minulý týden.

„Spíše než o konzistenci samu o sobě jde o věrohodnost a relevanci takového hráče jako je Česká republika a o to, jak můžeme prosazovat své zájmy,“ uvedl během diskuze 1. náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider. Jedna z cest podle něj spočívá právě v posilování vlastní věrohodnosti.

„Musíme si uvědomit, kde máme možnost se podílet na spoluvytváření pravidel a kde jsme pouze konzumenty toho, co vytváří někdo další,“ prohlásil. Prostor pro spoluvytváření pravidel pak nabízí právě Evropská unie. „Váha, kterou v tomto společenství máme, je důležitá,“ dodal Schneider.

ČR by si prý také měla uvědomit, že přes 80 % jejího zahraničního obchodu je realizováno prostřednictvím EU. „Tady je to někdy bráno jako něco negativního, ale v dohledné historické době se to nedá změnit,“ domnívá se náměstek. Česko by tak prý mělo usilovat o maximální kultivaci evropského prostředí.

Chybí vize

Analytici AMO ve své publikaci zhodnotili zahraniční politiku ČR a předložili politikům i diplomatům deset doporučení. Nejhoršího hodnocení se dočkala právě česká evropská politika. Autoři kritizují také nedostatečnou koordinaci mezi aktéry zahraniční politiky, nezájem politických elit o zahraničněpolitické otázky, chybějící strategickou vizi nebo personální změny v rezortu obrany.

Dobré hodnocení naopak získalo působení České republiky ve Visegrádské skupině a aktivity v rámci Východního partnerství EU nebo politika vůči zemím západního Balkánu. Dobrou známku dostala také česká politika v aliančních a unijních bezpečnostních a obranných strukturách.

Doporučení odborníků se týkají zejména lepší formulace českých zájmů v EU, prohlubování vztahů s Německem nebo podpory občanské společnosti v Rusku. Zvláštní pozornost je věnována roli nově zvoleného prezidenta a jeho vztahům s vládou a ministerstvem zahraničí.

Svět ekonomických zájmů

Agenda se zaměřuje také na otázku ekonomické diplomacie, která je v ČR dlouhodobě kritizována za nedostatečnou koordinaci mezi rezortem zahraničí a ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Jeden ze sporů se například týká rozdělení kompetencí kariérních diplomatů a pracovníků MPO (EurActiv 6.3.2013).

„V mých očích je ekonomická diplomacie ve skutečnosti moderní zahraniční politikou. Kdybychom se ptali, co je obsahem zahraniční politiky západně orientované demokracie, která je zároveň sociálním státem, pak bych řekl, že zahraniční politika tohoto státu je právě ekonomická diplomacie. A té je třeba věnovat prioritní pozornost,“ řekl během debaty AMO politolog a ekonom Petr Robejšek.

Kariérní diplomaty podle jeho názoru nelze nahradit úředníky MPO, je ale potřeba tyto diplomaty patřičně vzdělávat. „Je nutné je připravit na to, že stráví svou kariéru ve světě, který je diktován ekonomickými zájmy,“ myslí si Robejšek.

Také firmy by se měly věnovat vzdělávání svých pracovníků, které budou posílat do svých poboček v zahraničí. „Pak nezáleží na tom, jestli má každý velvyslanec ekonomickou školu a deset let zkušeností ve firmě. Je ale důležité, že funguje jako komunikátor a dává dohromady různé sektory,“ dodal Jiří Schneider.