Nečasův kabinet posvětil budoucí zaměření kohezní politiky v ČR

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Koaliční vláda premiéra Petra Nečase na svém včerejším (31. srpna) zasedání dala zelenou prioritám, na které by Česká republika chtěla v příštím programovém období (2014-2020) vynakládat prostředky z evropských fondů.

Prostředky, které bude mít v příštím programovém období, jež odstartuje v roce 2014, k dispozici Česká republika, budou odcházet především na zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podporu sociálního začleňování nebo třeba integrovaný rozvoj území. 

Nečasův kabinet totiž na svém včerejším jednání schválil dokument s názvem Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, jehož součástí jsou i národní rozvojové priority pro čerpání z evropských fondů po roce 2013. 

Priority vznikaly v rámci diskuse, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se zástupci dalších rezortů, krajů, měst a obcí, s hospodářskými a sociálními partnery a s celou řadou odborníků (EurActiv 21.6.2011). 

Najdeme mezi nimi:

  • Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky;
  • Rozvoj páteřní infrastruktury;
  • Zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy;
  • Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví;
  • Integrovaný rozvoj území. 

„Vyjednání co nejvyššího objemu prostředků na podporu kohezní politiky v budoucím období bude nezbytnou podmínkou optimálního využití evropských fondů pro posílení konkurenceschopnosti České republiky. Podobně bude maximální pozornost věnována vyjednávání legislativního rámce pro čerpání v příštím programovém období,“ řekl ministr Kamil Jankovský

Objem finančních prostředků ve fondech EU se bude odvíjet od podoby unijního sedmiletého rozpočtu po roce 2013. „Máme zájem na tom, aby to byl rozpočet úsporný, ale aby bylo dost zdrojů na kohezní politiku,“ citovala média po skončení jednání vlády premiéra Petra Nečase.