Nečas: Účast Česka na eurosummitech se ještě otevře

Petr Nečas, premiér ČR; zdroj: Rada EU.

Premiér Petr Nečas nevyloučil, že otázka účasti Česka na tzv. eurosummitech, která je jedním z důvodů, proč se ČR (zatím) nepřipojila k fiskálnímu paktu EU, bude možná znovu otevřena. Nečas si dovede představit, že země, které z nejrůznějších důvodů neplatí eurem, avšak smlouvu ratifikují, budou na jednání přizvány, pokud splní určité podmínky – budou například přispívat na pomoc eurozóně nebo přijmou do své ústavy dluhovou brzdu.

Jedním z důvodů, proč se premiér Petr Nečas odmítl na nedávném setkání Evropské rady přihlásit k mezivládní dohodě o rozpočtové odpovědnosti, je neúčast signatářských zemí bez eura na všech jednáních tzv. eurosummitů (EurActiv 31.10.2012).  

K velkému zklamání českých vyjednavačů, kteří usilovali o to, aby na eurosummity měly přístup i země, jež zatím euro nemají, nakonec smlouva počítá s tím, že se jich nečlenové eurozóny budou moci účastnit pouze v některých případech. Podle dohody z lednového summitu eurozóna ostatní státy přizve k jednacímu stolu jen ve chvíli, kdy se bude jednat o věcech přímo souvisejících se smlouvou nebo o zásadních změnách v architektuře eurozóny. Například z jednání o konkurenceschopnosti, která se týká celého vnitřního trhu EU, by však byly vyloučeny.

Jak ale Nečas včera (16. února) prozradil českým novinářům, kteří jej doprovázeli na oficiální návštěvě Nizozemska, kde se mj. setkal s nizozemským premiérem Markem Ruttem, otázka účasti zemí bez eura na těchto summitech není ještě definitivně uzavřena a bude pravděpodobně předmětem dalších jednání. 

„Nemyslím si, že se to otevře na nejbližším summitu Evropské rady (1.-2. března), ale samozřejmě to nevylučuji,“ uvedl premiér. 

Státy eurozóny by totiž podle ministerského předsedy měly mít zájem na tom, aby se „země neplatící eurem, jako je třeba Švédsko, Dánsko nebo Česká republika, které konsolidují veřejné rozpočty, účastnily debat, jež rozhodují nejen o osudu zemí v eurozóně, ale i okolních států“. 

Nečas dokonce nastínil podmínky, za nichž si dokáže představit, že budou tyto země, které fiskální smlouvu podepíší a řádně ratifikují, na eurosummity skutečně zvány. 

„Budou mít například v ústavě protidluhovou brzdu, budou přispěvateli na finanční pomoc nebo budou plnit Maastrichtská kritéria,“ řekl premiér. Nepotvrdil ale, zda se o těchto konkrétních podmínkách hovoří už i na evropské úrovni a nebo zda po jejich případném potvrzení k fiskálnímu paktu Česká republika přistoupí. 

Premiér také neprozradil, zda na eurosummity přijde řeč i na jeho plánované schůzce s britským ministerským předsedou Davidem Cameronem, která se uskuteční v Londýně těsně před březnovou klíčovou Evropskou radou. Předpokládá se, že oba politici na ní budou hledat společnou strategii.