Na otázku role EP po ratifikaci Reformní smlouvy odpoví pražská konference

V Praze se příští týden v pátek uskuteční konference nazvaná „Evropský parlament – Cesta k parlamentní demokracii“. Konference se zaměří na roli Evropského parlamentu po ratifikaci Reformní smlouvy i na otázku budoucnosti parlamentní demokracie v rozhodovacím procesu v EU.

V pátek 9. listopadu 2007 se v Praze v odpoledních hodinách uskuteční konference s názvem „Evropský parlament – Cesta k parlamentní demokracii“. Organizátorem konference je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera, Výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy Univerzity, partnerem v rámci projektu „EP Generation“. Záštitu nad konáním konference převzal Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR.

Na konferenci vystoupí mimo jiné i Giandomenico Majone z Evropského univerzitního institutu, Mats Braun z Ústavu mezinárodních vztahů, předseda Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR Ondřej Liška, či poslanci EP Jana Hybášková a Geoffrey Harris.

Role Evropského parlamentu se od jeho vzniku před 50 lety výrazně změnila. Zatímco na počátku evropské integrace byl pouze poradním a kontrolním orgánem, jehož členové byli nominováni z řad poslanců národních parlamentů, po roce 1979, kdy byli poslanci poprvé voleni v přímých volbách, se začal jeho podíl na rozhodovacím procesu EU zvyšovat.

V současné době se Evropský parlament v rámci procedury spolurozhodování podílí společně s Radou na schvalování evropské legislativy v řadě oblastí a má právo nominovat a schvalovat členy Evropské komise. Nová Reformní (Lisabonská) smlouva pravomoci Evropského parlamentu opět o krůček posiluje – po její ratifikaci by se měl EP v rámci procedury spolurozhodování podílet na tvorbě až 95% veškeré evropské legislativy.

Evropské unii je také často vytýkán demokratický deficit, kdy vrcholné orgány EU – Komise a Rada nejsou voleny přímo a Evropský parlament má v porovnání s vlivem, jaký mají na přijímání národních právních aktů národní parlamentu, pouze omezené pravomoci.

V rámci prvního panelu se účastníci konference budou zabývat změnami v úloze Evropského parlamentu po přijetí Reformní smlouvy ve smyslu posunu k parlamentní demokracii v EU. Druhý panel pak nabídne pohled na budoucnost parlamentní demokracie v Evropské unii a zaměří se na otázky legitimity, demokracie a subsidiarity.

Konference se koná dne 9. listopadu 2007 od 15.00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1. Více informací o programu naleznete pod tímto odkazem.

K účasti na konferenci se můžete zaregistrovat do úterka 6. listopadu 2007 buď na telefonním čísle +420 221 610 207 nebo na e-mailové adrese konference@europeum.org.

Mediálním partnerem konference je EurActiv.cz.