Na investice do klasických zdrojů energie není v EU dobrá doba, zaznělo na debatě EurActivu

energetická bezpečnost

© Asociace pro mezinárodní otázky

Budoucnost energetiky spočívá ve stabilitě, zaznělo během diskuze o energetické bezpečnosti, která se zaměřila na Moravskoslezský region.

Jeden z problémů evropské energetické politiky spočívá v tom, že se jednotlivé země EU drží svých vlastních priorit a v některých případech se jen těžko dohodnou. I o tom debatovali účastníci setkání u kulatého stolu na téma energetické bezpečnosti, které proběhlo v pondělí v Ostravě.

„Každý stát prosazuje své vlastní zájmy, což je dáno historickým vývojem i individuálními podmínkami,“ uvedl český europoslanec a člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evžen Tošenovský (ODS, ECR) během diskuze, kterou EurActiv pořádal ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO).

EU tak těžko může vyžadovat stejný přístup od všech. „Představa, že se pro všechny vytvoří jeden vzor a všechny členské země se vydají stejným směrem, není reálná a může mít vážné negativní dopady. Ty se dotknou především silných průmyslových regionů, jako je Ostravsko,“ řekl Tošenovský.

Investice bez záruk

Zástupci podniků i odborníci z akademického prostředí se během debaty věnovali otázce stability energetického systému.

Podmínky trhu s elektřinou by podle nich měly v Evropě zajišťovat stabilitu, která investorům umožní nasměrovat finanční zdroje i do velkých zařízení pro výrobu energie.

„Z hlediska výstavby nových zdrojů hraje zásadní roli odhad ceny elektřiny v příštích pěti nebo deseti letech. Na takovou predikci si však dnes málokdo troufne. S tím je spojena také ochota investorů nasměrovat finanční zdroje do nových a účinnějších elektráren, které by nahradily ty dosluhující,“ řekl v Ostravě Michal Jedlička z Útvaru evropské agendy společnosti ČEZ.

„Za nerovné situace, která v současnosti panuje na trhu s elektřinou, mohou firmy v EU jen těžko investovat do nových zdrojů energie, jako jsou moderní uhelné, jaderné nebo plynové elektrárny,“ uvedla také předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, která se setkání zúčastnila.

„Firmy vyžadují od národních států a regulátorů dotace nebo záruky, že se jim investice vyplatí. Regulační úřady ovšem na druhé straně musí dbát na to, že takové záruky nebudou klást zátěž na koncové spotřebitele,“ dodala.

Plynové propojení s Polskem

Aktuálním tématem je pro Moravskoslezský kraj také výstavba plynovodu Moravia, který by měl regionu zajišťovat bezpečnost dodávek zemního plynu.

Moravia má být i součástí takzvaného Severojižního plynového propojení díky své návaznosti na plynovod Stork II, tedy plánované posílení plynového propojení se sousedním Polskem

„Projekt Stork II připravujeme společně s polským provozovatelem přepravní soustavy. Původně jsme při jeho přípravě směřovali ke spuštění plynovodu v roce 2019. Vzhledem k tomu, že náš polský partner Gaz-System navrhl odložit implementaci projektu nejméně na rok 2020, musíme nyní pečlivě zanalyzovat všechny důsledky této nové situace, včetně těch regulačních, a musíme také najít správné načasování pro podání žádosti o financování z fondů EU,“ informoval účastníky Radek Benčík, výkonný ředitel pro provoz společnosti Net4Gas, která provozuje českou přepravní soustavu.

O konkrétní podobě projektu tedy podle něj rozhodne následující období.

Potřebujeme energetiky

S energetickou bezpečností ovšem souvisí také technické vzdělávání, které je pro region důležitým tématem.

„Moravskoslezský region i Česká republika potřebují mladé technicky vzdělané lidi, kteří by měli zájem v energetice pracovat,“ uvedla profesorka z katedry energetiky Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Dagmar Juchelková.

„Česko má velký technický potenciál a řadu šikovných lidí, kteří prozatím zabránili černým vizím vývoje energetiky a díky svému kreativnímu způsobu si vědí rady s předcházením blackoutů a podobných havárií. Bez nich bychom se neobešli a v budoucnu je budeme potřebovat o to víc,“ dodala.

Článek vznikl u příležitosti debatního setkání „Energetická bezpečnost: Výzvy pro Moravskoslezský kraj“, které proběhlo 14. listopadu 2016 v Ostravě v rámci projektu „Empowering Youth and Regions in the European Parliament” podpořeného Evropským parlamentem. Projekt realizují Asociace pro mezinárodní otázky a EurActiv.cz. Partnery setkání byly Eurocentrum Ostrava a Europe Direct Ostrava.