Na české předsednictví v EU musí být dobře připraveno 350 úředníků

Vláda ČR včera schválila návrh Ministerstva zahraničních věcí (MZV), aby úředníci zapojení do přípravy předsednictví ČR v EU disponovali nejen znalostí anglického jazyka, ale také francouzštiny a rozhodovacích procesů v EU.

Podle schváleného plánu MZV musí 350 úředníků ovládat anglický jazyk na úrovni malé státnice. Vybraní úředníci musí být také schopni komunikovat a rozumět psanému textu v jazyce francouzském. Právě požadavek znalosti francouzského jazyka se setkal na některých ministerstvech s kritickou reakcí. Francouzština spolu s angličtinou patří mezi nejpoužívanější pracovní jazyky EU. Dalším důvodem, proč MZV trvá na ovládání francouzského jazyka úředníky je skutečnost, že předsednictví bude ČR přebírat od Francie. Je pravidlem, že po sobě jdoucí předsednictví koordinují svoji činnost, aby nedocházelo k tříštění zájmů a jednotlivé kroky na sebe navazovaly.

Kromě jazykových znalostí ministerstvo požaduje výbornou znalost základních smluv Evropské unie a dalších významných dokumentů. Úředníci by měli také disponovat znalostmi rozhodovacích procesů v EU a procesu schvalování evropské legislativy. Úředníci budou také školeni v oblasti vyjednávání. Kromě vybraných 350 úředníků se plánuje vyškolení dalších 3.000 v problematice fungování předsednictví. Cílem je, aby tito úředníci měli představu, jak takové předsednictví probíhá a jaké nároky s sebou přináší.

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda po zasedání vlády pro ČTK prohlásil: „Není myslitelné, aby ti, kteří budou předsedat, byli pouze pasivními přijímateli informací. Musí koordinovat a řídit.“