MZe vyhlásilo boj půdní erozi, větší zodpovědnost ponesou zemědělci

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Ministerstvo zemědělství (MZe) zpřísnilo a rozšířilo pravidla správné zemědělské praxe (GAEC), kterými EU podmiňuje vyplácení veškerých přímých plateb zemědělcům. Nové standardy, tzv. GAEC 2, které kladou větší odpovědnost na samotné farmáře, začínají platit od dnešního dne (1. července) a budou uplatňovány na přibližně 15 % celkové rozlohy orné půdy v Česku.

Eroze ohrožuje v České republice téměř 45 % celkové rozlohy orné půdy. Analytici navíc v posledních měsících varují, že v případě naplnění nejčernějších scénářů může eroze poničit až 21 milionů tun půdy za rok. Napáchané škody by tak dosáhly 4,3 miliardy korun. 

Rezort ministra zemědělství Ivana Fuksy se proto rozhodl zpřísnit a rozšířit standardy dobré zemědělské a enviromentální praxe (GAEC) z ploch silně ohrožených erozí i na plochy, které jsou jen mírně erozně ohrožené. Ministerstvo si od přísnějších pravidel zemědělské praxe GAEC 2 slibuje především větší ochranu krajiny a veřejného majetku a stejně tak celkové zkvalitnění půdy a udržitelné hospodaření. 

„Půda je nenahraditelný a jen pomalu se obnovující přírodní zdroj“, řekl ministr Fuksa.  

Pokud se jí nedostává správné péče, může při silných deštích docházet k jejím odplavování. To vede jednak ke zhoršení její kvality a také k zanášení silničních komunikací, kanalizace nebo ke znečištění vodních zdrojů. Škody se mnohdy nevyhnou ani majetku třetích, tedy i soukromých, osob. 

Větší zodpovědnost pro zemědělce

A co nová pravidla konkrétně přinášejí? Zemědělci budou moct na mírně erozně ohrožených půdách pěstovat širokořádkové plodiny jako je například kukuřice, řepa, sója nebo slunečnice či brambory, a to pouze s využitím technologií, které jsou k půdě šetrné. 

Bude na samotném farmáři, aby si sám z nabídky navržených postupů vybral ten, který mu bude nejvíce vyhovovat (ať už z hlediska financí či organizace).

„Rozhodovací pravomoc, jak ochránit půdu, bude do velké míry na zemědělci, zároveň to však pro něj bude znamenat i větší zodpovědnost,“ řekl ministr Ivan Fuksa. 

„V České republice se jedná o historicky první systém, který je postaven na jasně dané odpovědnosti zemědělce,“ souhlasí Petr Havel, agrární analytik a předseda Klubu zemědělských novinářů a publicistů (KZNP).  

„Zemědělec nebude v tom, jak se chová ke krajině, posuzován pouze papírově, ale na základě výsledku jeho hospodaření. Taková filozofie, která je dle mého názoru správná, funguje v zahraničí a tady už měla být zavedena dávno,“ řekl EurActivu. 

Sankce za nedodržování a „protierozní kuchařka“ 

V prvotní náběhové fázi, která potrvá do konce letošního roku, zemědělcům žádné sankce za nedodržování pravidel nehrozí. Inspektoři Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) budou podle rezortu sedláky jen upozorňovat na chyby, kterých se při hospodaření dopouštějí. Měli by také vysvětlovat rizika, která hrozí, pokud by zemědělci pravidla GAEC 2 nedodržovali. 

V roce 2012 ale už půjde do tuhého. V případě, že se prokáže, že farmář standardy porušuje, hrozí mu, že přijde o část přímých dotací z Evropské unie. 

„Zemědělci samozřejmě nadšení nebudou. Nic jiného, než to přijmout, jim ale nakonec nezbude, protože se od toho odvíjí vyplácení plateb z EU,“ uvedl Havel. 

Výše sankcí bude určována v každém jednotlivém případě a bude také záležet, zda se porušení zásad ze strany zemědělce opakovalo nebo nikoliv. 

„Soubor protierozních opatření je otevřený seznam, do něhož bude možné nová opatření přidávat, nebo z něj naopak některá, která se neosvědčí, odebírat,“ uvedl Fuksa. 

Slíbil také, že jeho rezort společně s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy a SZIF připraví „protierozní kuchařku“, která bude k dispozici na podzim a bude založena na návrzích a konkrétních zkušenostech zemědělců. 

Měla by sloužit jako příručka, která poskytne praktické informace, jak dodržovat pravidla GAEC 2, a také seznam vyškolených poradců – specialistů na erozi.