MMR vládě doporučí jak zrychlit čerpání z evropských fondů

Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška včera po setkání s šéfem Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku Nicholasem Martynem prohlásil, že jeho úřad hodlá v nejbližší době vládě předložit balíček legislativních návrhů, které by měly urychlit čerpání peněz z evropských fondů.

Z posledních čísel, které Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) představilo koncem října (EurActiv 26.10.2009), vyplývá, že se čerpání peněz z fondů EU v posledních měsících výrazně zrychlilo. Ještě na počátku května přitom řídící orgány jednotlivých operačních programů proplatily realizátorům projektů pouhých 8,2 miliard korun z celkové alokace 90,6 miliard korun, které může Česká republika vyčerpat za rok 2007 (údaje se vztahují k tomuto datu, neboť podle evropských pravidel může členská země prostředky přidělené na daný rok čerpat po dobu dalších tří let a projekty se proplácejí až poté, co dojde k jejich realizaci).

Do začátku října ale výše proplacených prostředků vzrostla na 42 miliard korun, přičemž v samotném měsíci září došlo k nárůstu o 13,6 miliard korun, což je téměř o 50 % více než v předchozím měsíci. Jak EurActivu sdělil zástupce MMR, z nových čísel, která ministerstvo zveřejní příští týden vyplývá, že během října se čerpání ještě zrychlilo a Česko tak s vyčerpáním přidělených peněz nebude mít problém.

Rychlejší čerpání ocenil včera na pravidelném výročním setkání představitelů Evropské komise se zástupci operačních programů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj i šéf Generálního ředitelství Komise pro regionální politiku Nicholas Martyn. „Evropská komise je spokojena s pokrokem v čerpání peněz z fondů EU, který za posledních několik měsíců Česká republika udělala,“ prohlásil Martyn.

Zároveň ale Česko vyzval, aby zrychlilo předkládání velkých infrastrukturních projektů. Jinými slovy, jedná se o projekty, u nichž čerpání peněz z evropského rozpočtu přesahuje 50 milionů eur (přibližně 1,3 miliardy korun). Jedná se převážně o projekty v oblasti dopravy nebo životního prostředí jako je například výstavba silnic nebo zlepšování kvality vodních toků.

Taková výzva se může ale zdát poněkud paradoxní vzhledem k tomu, že problematické místo představuje často samotná Komise. Na rozdíl od malých projektů, které posuzují a schvalují samotné operační programy, musí u těchto projektů vydat svůj souhlas právě Brusel. A to není jen tak.

Velké projekty brzdí složitá administrativa

Radek Lintymer, ředitel odboru fondů EU na Ministerstvu dopravy, které má na starosti OP Doprava EurActivu sdělil, že jeho úřad odeslal Evropské komisi ke schválení sedm žádostí z celkových 25 dosud schválených (ministerstvem). Ta ale k dnešnímu dni ani jednu z nich neodsouhlasila. Těsně před schválením je údajně pouze jeden projekt modernizace železniční trati, který ministerstvo Evropské komisi odeslalo již v polovině června 2008. Vinu Lintymer vidí jednoznačně na straně bruselských byrokratů, kteří prý často nemají sami jasno v metodice a schvalovací proces je tak z jejich strany neúměrně dlouhý.

Ovšem i v případě, že odhlédneme od toho, jestli vina za dlouhé schvalování leží spíše na české či na evropské straně, je administrativa spojená se schvalováním velkých projektů je výrazně složitější než u běžných projektů.

Projekt musí totiž nejprve schválit orgán (zpravidla ministerstvo), který je za konkrétní operační program zodpovědný. Teprve na základě tohoto rozhodnutí se může rozjet jeho realizace, která se financuje ze státního rozpočtu. Příjemce je současně vyzván aby svou žádost zpracoval znovu – tentokrát podle metodik a požadavků Evropské komise a ta pak o této žádosti rozhodne. Díky zpožděním, která vznikají v dlouhém administrativním řetězci podle Lintymera dochází někdy k tomu, že přestože je realizace projektu těsně před dokončením, v Bruselu o něm stále není rozhodnuto.

To, že může být chyba na straně Bruselu nakonec připustil i Martyn. Komise podle něj musí způsob schvalování velkých projektů urychlit.

Vláda chystá doporučení

Zrychlit čerpání peněz z evropských fondů si jako jednu ze svých priorit vytyčil i úřednický kabinet Jana Fischera. Zefektivnění systému a urychlení čerpání chápe vláda jako jednu z možností jak ekonomiku podpořit v době hospodářské krize.

Jak vyplynulo z vyjádření ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky, jeho úřad by měl příští týden vládě předložit balíček legislativních opatření, který má obsahovat návrhy jak čerpání evropských peněz zrychlit.

Tiskový mluvčí ministerstva Martin Ayrer EurActivu prozradil, že součástí balíčku bude například návrh na širší využívání možnosti spolufinancování nebo na přealokaci peněz z operačních programů, které mají méně schválených projektů směrem k úspěšnějším programům s větším množstvím „smysluplných projektů“. Ayrer připouští, že takové přesuny budou „bolestivé“ a naznačuje tak, že bude obtížné je prosadit.

Opatření obsažená v balíčku podle něj budou mít pouze formu doporučení. MMR má pouze koordinační roli, připomíná mluvčí. O konkrétních krocích tak musí rozhodnout samotná ministerstva, která mají jednotlivé operační programy na starosti.