MMR obavy z nevyčerpání fondů EU odmítá

Zdroj: WikimediaCommons.org, autor: Nadkachna.

Česká vláda byla v poslední době několikrát kritizována kvůli pomalému čerpání evropských fondů. Podle odhadů ČSSD, které minulý měsíc citoval bývalý eurokomisař Vladimír Špidla, Česku dokonce už v letošním roce hrozí, že prostředky z evropských fondů nestihne včas vyčerpat a přijde o miliardy korun. EurActiv zjišťoval, nakolik jsou tyto obavy skutečně reálné.

„Sociální demokracie je znepokojena nedostatečným stavem čerpání peněz z fondů EU,“ uvedl v listopadu bývalý eurokomisař a dnes mluvčí stínové vlády ČSSD pro evropské záležitosti Vladimír Špidla. Česká republika je podle sociálních demokratů čtvrtá nejhorší v čerpání evropských prostředků, na něž má v letech 2007-2013 nárok.

To, že do začátku listopadu Evropská komise Česku proplatila necelých 15 % z celkové alokace ve výši 26,7 miliard euro, považují sociální demokraté za „alarmující“. Podle Špidlova tehdejšího vyjádření dokonce hrozí, že v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) kvůli nízké míře čerpání (podle posledních údajů bylo z Komise proplaceno pouze 0,7 % alokované částky) a uplatňování tzv. pravidla n+3 bude Česká republika „muset vrátit zhruba 2,5-3 miliardy korun“.

V letech 2012 až 2013 prý bude situace ještě horší – ztráta alokace má podle ČSSD hrozit sedmi operačním programům. „Možné ztráty se budou počítat v desítkách miliard korun,“ uvedl bývalý eurokomisař.

Vyčerpáme (?)

Podle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) takový scénář ale nehrozí. Čerpání v jednotlivých programech úřad monitoruje a možným ztrátám se snaží předcházet buď zavedením procedury „zesíleného řízení rizik“, nebo v případě vážného ohrožení včasným přesunem prostředků do jiných programů, které jsou v čerpání úspěšnější.

Ztráta alokace podle ministerstva nehrozí ani v případě programu VaVpI, z něhož se financují velké projekty na výstavbu výzkumných center. Kritérium, podle nějž má mít každý program na konci roku 2011 vyčerpáno zhruba 15 % celkové alokace (v případě jeho nenaplnění by nevyčerpané prostředky Česku propadly), je totiž u velkých projektů mírnější.

Obavy z možného nevyčerpání nemá ani Brusel. Podle Tona van Lieropa, mluvčího komisaře pro regionální politiku, „Evropská komise očekává, že všechny české programy pravidlo n+3 na konci roku 2011 splní“.

Pokud jde o samotnou rychlost čerpání (tj. tempo, jakým si česká strana nechává proplácet prostředky od Evropské komise), mluvčí EurActivu řekl, že je především v zájmu českých orgánů, aby proplácení probíhalo hladce.

Klíčový bude rok 2013

Česká republika může v současném programovacím období na roky 2007-2013 z rozpočtu evropské regionální politiky využít 26,7 miliard euro (přibližně 764 miliard korun). Jak vyplývá ze zatím poslední monitorovací zprávy, operační programy na účty realizátorů odeslaly téměř 37 % z celkové alokace a rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo již vydáno na 70 % celkové alokace. To, co se ale ocitá pod palbou kritiky, je objem vyčerpaných (neboli certifikovaných) prostředků. Začátkem listopadu tento podíl činil 14,9 %.

Údaj o certifikovaných výdajích je přitom z pohledu státu důležitý. V letošním roce se totiž poprvé v tomto programovacím období uplatní pravidlo n+3, podle kterého musí mít operační programy do konce roku 2011 vyčerpanou celou alokaci na rok 2008 (tj. do tří let – odtud n+3). Ta činí přibližně 15 % celkové alokace s tím, že přesný podíl se u jednotlivých programů mírně odlišuje.

Údaj o certifikovaných výdajích přitom neříká nic o tom, kolik peněz se již projektům vyplatilo, neboť projekty se předfinancovávají ze státního rozpočtu. Vypovídá ale o tom, kolik prostředků již českému státu proplatila (nebo v brzké době proplatí) Evropská komise. Pokud by některý operační program do 31. prosince 2011 alokaci na rok 2008 nevyčerpal, vrátily by se zbývající prostředky do evropského rozpočtu a Česko by na ně nenávratně ztratilo nárok.

Splníme i díky specifickým pravidlům

Pohled na stav čerpání v některých operačních programech je proto poněkud zneklidňující. Zatímco některé programy jako například regionální operační programy (ROP) Severovýchod, Střední Morava, Jihovýchod nebo OP Doprava mají v tuto chvíli vyčerpáno kolem 40 % celkové alokace, jiné jako například donedávna pozastavený ROP Jihozápad, Integrovaný operační program (IOP) nebo oba programy administrované ministerstvem školství (VaVpI a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OPVK) měly podle poslední zprávy vyčerpáno méně než 6 %.

Ministerstvo ale trvá na tom, že ani v takovém případě Česko o část alokace na rok 2008 nepřijde.

Ty programy, kterým by ztráta hrozila i na konci roku, mohou totiž využít zvláštní pravidlo, podle kterého je možné k certifikovaným výdajům přičíst část nebo celou výši záloh, které od Evropské komise v minulosti dostaly. Tuto možnost bude podle MMR třeba využít minimálně u IOPu a OPVK.

Potíž s tímto pravidlem je ale v tom, že pokud tohoto zvláštního polštáře využijí programy letos, snižují si manévrovací prostor pro následující roky, což se může ukázat jako problém hlavně v roce 2013. Od roku 2010 se totiž pravidlo n+3 změnilo na n+2 a v roce 2013 tudíž budou muset mít vyčerpánu jak alokaci na rok 2010, tak alokaci na rok 2011 (má se jednat o zhruba 64 % celkové alokace).

Pro program VaVpI se podle MMR využije jiné finty: podle dalšího specifického pravidla je totiž k certifikovaným prostředkům možné přičíst rozpočtové závazky velkých projektů, kterým již Evropská komise dala zelenou. Díky tomu se pravidlo n+3 podaří naplnit a ztráta alokace podle úřadu tudíž nehrozí.

U ostatních programů, které pravidlo n+3 na konci října neplnily, MMR navíc očekává, že ministerstvo financí velkou část prostředků ještě do konce roku certifikuje.

To, že operační programy nakonec o alokaci na rok 2008 přijít nemusí, připustil posléze v telefonickém rozhovoru s EurActivem i Špidla. Bude to prý ale „s odřenými zády“. Trval však na tom, že problém může nastat napřesrok. „Letos to ještě zvládneme, ale v příštím roce hrozí ztráta v řádu desítek miliard korun,“ dodal bývalý komisař a premiér.

Na otázku, z jakých údajů při svých odhadech ztráty ČSSD vyšla, Špidla uvedl, že strana pracovala s čísly „z aktuální monitorovací zprávy a dalších zdrojů“.

Jak předejít ztrátám

Obavy z možných ztrát alokace v dalších letech sdílí se Špidlou i někteří pozorovatelé.

Ministerstvo pro místní rozvoj podle informovaného zdroje ve snaze této hrozbě předejít údajně zvažuje i některé další strategie. Mluví se prý například o tom, že by se v programu IOP nevyužité prostředky shromáždily a využily se k vytvoření zvláštního revolvingového fondu, který by nabízel úvěry, záruky a investiční kapitál na projekty, které mají v budoucnu potenciál vytvářet zisk – takto v současné době fungují fondy Jessica (EurActiv 9.2.2010). Výhodou z pohledu čerpání je, že další specifické pravidlo Evropské komise považuje prostředky vložené do fondu za vyčerpané.

Údajně se zvažuje také možnost dalších realokací prostředků ze sektorových operačních programů směrem k regionálním operačním programům. „Regiony mají silný argument. U řady ROPů je dynamika čerpání příkladná a regiony jsou navíc relativně málo zadlužené,“ uvedl zdroj. Připustil však, že podobným přesunům příliš neprospívají události v ROP Jihozápad a Severozápad (v obou programech letos ministerstvo financí kvůli podezřením z korupce pozastavilo certifikaci).

Problém jsou veřejné zakázky

Ztrátou z pohledu veřejných financí a daňových poplatníků ale není pouze to, zda Česko zvládne využít všechny peníze, které z evropských fondů může na projekty vyčerpat. Ztrátu představují i případy projektů, jimž Evropská komise odmítne dotaci (nebo její část) proplatit buď proto, že u nich došlo k chybám, nebo porušení legislativy (zejména pravidel pro veřejné zakázky). Neznamená to přitom, že se projekt (např. výstavba silničního úseku) nezrealizuje – „jen“ jej místo Bruselu zaplatí čeští daňoví poplatníci.

Kvůli podezření z korupce je v současné době pozastavena certifikace v operačních programech Životní prostředí, Doprava nebo ROP Severozápad. Proplácení některých projektů zastavil nedávno i ROP Severovýchod.

Podle Zdeňka Semoráda, ředitele Úřadu regionální rady Severovýchod, představuje největší problém situace kolem veřejných zakázek. „80 % těch problémů se odvíjí od veřejných zakázek,“ řekl EurActivu. „Dokud se je nenaučíme zadávat tak, jak se má, bude chybovost velká,“ dodal. Důležité však podle něj je, že se chyby v operačních programech odhalují. „Jen mě mrzí, že my, kteří chyby odhalujeme, vypadáme, že jsme ti, kteří je dělají,“ posteskl si.

Na otázku, jak vnímá situaci v dalších operačních programech, které se rovněž dostaly do hledáčku ministerstva financí a policie, připustil, že v tématických operačních programech se objevilo více chyb. Na druhou stranu, tyto operační programy zároveň spravují daleko větší objemy prostředků, než ROPy. „I ROPy ale měly problémy. Myslím si, že to jde napříč,“ dodal Semorád.