MMR navrhuje přesun prostředků mezi operačními programy

zdroj: Úřad vlády.

Rezort ministra Kamila Jankovského navrhuje přesun 3,6 miliard korun mezi konkrétními operačními programy, aby nedošlo k tomu, že je Česká republika nestihne vyčerpat do konce programovacího období. Dnes o tom bude na svém zasedání jednat Nečasova vláda.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předloží na dnešním (18. května) jednání vlády detailní analýzu aktuálního stavu čerpání finančních prostředků z eurofondů. Dokument se zmiňuje i o tzv. rizikových operačních programech, u nichž hrozí, že prostředky, které jsou určeny na plnění jejich cílů, nebudou včas vyčerpány. Rezort jako řešení navrhuje realokaci volných peněz do jiných programů. 

„Tato opatření směřují k tomu, aby Česká republika v budoucích letech nepřišla o žádné prostředky z evropských fondů v důsledku toho, že je nestihneme včas vyčerpat,“ vysvětluje ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský

Přesun prostředků se tak bude týkat dvou operačních programů – OP Technická pomoc, který pomáhá úředníkům k financování nástrojů podporujících čerpání evropských dotací a  na nějž bylo ve stávajícím programovacím období vyčleněno 290 milionů eur (asi 7,1 miliardy korun), a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který se zaměřuje na zkvalitnění a modernizaci systémů vzdělávání a zlepšení podmínek ve vědě a výzkumu. V programovacím období 2007-2013 má k dispozici 1,83 miliardy eur (zhruba 45 miliard Kč). 

Na školy a Jessicu

U prvního zmíněného analýza aktuálního stavu čerpání ukázala, že program dokáže naplnit své cíle i s nižším objemem peněz. Ministerstvo proto navrhuje, aby byly tyto volné prostředky z velké části (800 milionů korun) přesunuty do jednotlivých regionálních operačních programů, které financují zkvalitnění technického vybavení škol a jejich modernizaci. 

Dalších 600 milionů chce MMR přemístit do Integrovaného operačního programu, který se soustředí na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj. Peníze tak putují například na rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, na podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví či zlepšování prostředí na sídlištích. 

„Volné prostředky chceme využít pro ověřování nástroje finančního inženýrství JESSICA, který pro podporu zlepšení prostředí měst používá revolvingové nástroje,“ říká Jankovský. „Z pohledu příštího programovacího období se s velkou pravděpodobností bude jednat o významný nástroj rozdělování evropských dotací, proto zkušenosti získané již nyní budou pro ČR velmi cenné,“ dodává. 

Přispěla i krize

A kam poputují peníze z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který podle výsledků březnové monitorovací zprávy v čerpání bruselských peněz zřetelně zaostává? Samo ministerstvo přiznává, že situace v tomto programu je o něco komplikovanější. 

Analýza, kterou si ministerstvo nechalo zpracovat, si v jeho případě nevšímá pouze stavu realizace programu, ale i změn, které přinesla ekonomická krize. „Na základě provedených hodnocení je nutný posun k užšímu provázání dalšího vzdělávání a skutečných potřeb na trhu práce,“ vysvětluje ministr. 

Jeho rezort proto navrhuje, aby se 2,2 miliardy korun, které program pravděpodobně nestihne přerozdělit, přesunuly částečně (1,4 miliardy korun) do OP Lidské zdroje a zaměstnanost a na zbytek (800 milionů korun) se vyhlásila výzva zacílená na Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Zda se nakonec přesun financí podaří zrealizovat, zatím není jisté, protože Ministerstvo školství přišlo podle MMR na poslední chvílí s návrhem řešení, jak ohrožené prostředky v programu zachovat. 

Poslední slovo bude mít ale stejně Evropská komise, která musí případný přesun peněz schválit.