MMR: Čerpání z fondů EU bude v budoucnosti jednodušší

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Získat prostředky z unijních fondů bude po roce 2013 mnohem jednodušší než je tomu ve stávajícím programovém období. Novým žadatelům o dotace z evropské kasy to slíbilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Podání žádosti o dotace z evropských fondů by mělo být po roce 2013 mnohem jednodušší než je tomu nyní. Alespoň to slibuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). 

Aby své slovo dodrželo, využije k tomu jednak detailní analýzy, které si zpracuje samo, a pak také dotazníky, které byly distribuovány přímo k žadatelům a příjemcům prostředků z evropských fondů z řad resortů, neziskového sektoru, podnikatelských uskupení apod.  

Smyslem těchto opatření je seznámit se se zkušenostmi dotázaných zejména s užíváním webové elektronické žádosti a také s administrací projektů. Ministerstvo pak získané informace využije k tomu, aby stávající systém vylepšilo a pro uživatele co nejvíce zjednodušilo. Cílem je i sjednocení pravidel poskytování dotací pro různé skupiny.

„Významně zjednodušený a sjednocený proces čerpání evropských prostředků je základním předpokladem pro úspěšné využití prostředků, které Česká republika získá pro období po roce 2014,“ vysvětluje první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, který na ministerstvu odpovídá za problematiku koordinace evropských peněz. 

„Dosavadní zkušenosti nám ukazují, že právě v této oblasti máme velký prostor pro zlepšení. Dotazníky by nám měly přinést cennou zpětnou vazbu, kde naši žadatelé a příjemci vidí ta největší úskalí, a naším úkolem pak bude připravit pro nové období lepší systém,“ dodává. 

Distribuce dotazníků byla odstartována na začátku června letošního roku a sběr informací bude ukončen na konci příštího týdne – 17. června. 

Podobný dotazník bude podle ministerstva v nejbližší době dodán i institucím, které za čerpání z evropských fondů nesou zodpovědnost a řídí jednotlivé operační programy.