Mladí Evropané se mohou zapojit do soutěže o Cenu Karla Velikého

Cena Karla Velikého je udělována již více než padesát let osobnostem, které výrazně přispěly ke sjednocení Evropy. Kromě významných osobností mohou podobnou cenu nyní získat také mladí lidé do třiceti let.

Souvislosti:

Před Vánoci roku 1949 představil Dr. Kurt Pfeifer svůj návrh na založení Ceny Karla Velikého, která by byla udělována těm osobnostem, které se výrazně zaslouží o sjednocování Evropy. Karel Veliký vládl mezi lety 768 až 814 Francké říši a je považován za zakladatele západní kultury. Německé město Cáchy bylo za jeho vlády politickým, ale také duchovním centrem oblasti, kterou dnes nazýváme „západní Evropou“.

Kurt Pfeifer založil s pomocí úřadujícího primátora města Cáchy Alberta Maasa, biskupa J. J. van der Veldena, univerzitního rektora Wilhelma Müllera a dalších osobností Nadaci pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v roce 1950.  Prvním oceněným se stal zakladatel panevropského hnutí Richard Coudenhove-Kalergi. Mezi dalšími osobnostmi, které získaly toto prestižní ocenění, můžeme jmenovat Konrada Adenauera, prvního prezidenta poválečného západního Německa, nebo také britského politika Winstona Churchilla, který při slavnostním ceremoniálu vyjádřil svou víru, že „Československo získá znovu svobodu a Německo bude opět sjednoceno“. Tento výrok použil ve svém projevu také bývalý český prezident Václav Havel, který cenu přebíral roku 1991. Řekl: „Jsem prvním z laureátů této ceny, který má to štěstí, že zde může zvolat: Winstone Churchille, Československo je svobodné a Německo je sjednoceno!“

V nedávné době získal Cenu Karla Velikého také Valéry Giscard d´Estaing za své působení v Evropském konventu (2003), o rok později pak papež Jan Pavel II., kterému byla cena předána v souvislosti se vstupem zemí východní Evropy do Evropské unie.

Témata:

Evropský parlament spolu s Nadací pro mezinárodní cenu Karla Velikého založil podobné ocenění také pro mladé lidi od šestnácti do třiceti let. Mladí Evropané, kteří jsou zapojeni do projektu, který nějakým způsobem podporuje společný smysl pro vytváření evropské identity a evropské spolupráce, mohou podávat své přihlášky do letošního kola soutěže nejpozději do osmého února. Komise odmění tři nejlepší projekty. Výherce (či výherci – může se přihlásit také skupina lidí), získá dva až pět tisíc euro jako grant na svůj projet a dále se bude moci zúčastnit návštěvy Evropského parlamentu v květnu tohoto roku. Podmínkou pro podání přihlášky ovšem je, že projekt již probíhá. Přihlášky je možné podávat na těchto internetových stránkách.

Další kroky:

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 29.dubna v Cáchách.

Prvního května potom obdrží letošní Cenu Karla Velikého německá kancléřka Angela Merkel.