Ministři EU chtějí, aby školy spolupracovaly se zaměstnavateli

V Bruselu se konalo dvoudenní zasedání ministrů pro vzdělání, mládež a kulturu pod taktovkou české ministryně školství Miroslavy Kopicové. Jedním ze závěrů Rady je nutnost posílit spolupráci škol a zaměstnavatelů.

Ministři se shodli, že vzhledem k ekonomické krizi je zapotřebí více podpořit studenty v jejich úsilí o vzdělání a zapojení se do pracovního procesu. Aby členské státy mohly zefektivňovat své školství, přijala Rada nový strategický rámec evropské spolupráce do roku 2020. "Ten rámec stojí na čtyřech prioritách: celoživotní učení a mobilita, kvalita a efektivita (vzdělávání), rovný přístup a aktivní občanství, kreativita, inovace a podnikatelské myšlení. Jsou tam definovány základní principy evropské spolupráce," řekla ministryně Kopicová.

Dokument byl přijat na návrh Evropské komise, která představila své představy o spolupráci mezi členskými státy o reformách týkající se oblasti školství. Ne však všechny představy Komise byly přijaty. Ministři odmítli návrh, aby na terciární vzdělání šla 2% z hrubého domácího produktu jednotlivých členských států. Podle eurokomisaře pro vzdělání, kulturu a mládež Jána Figeľa nepanovala nad tímto návrhem shoda. I přes nepřijetí návrhu ministři souhlasili, že by se míra financí ve školství měla zvýšit.

Podle Komise však cíle, které měly být splněny do roku 2010 podle rámce, který přijala Rada v roce 2004, nebudou dosaženy. Jediná priorita, která byla opravdu účinná, bylo navýšení počtu absolventů matematických, přírodovědných a technických oborů, v dalších 4 prioritách však nebylo dosaženo požadovaného vývoje. V novém návrhu EU opět chce, aby se zvýšil počet lidí, kteří se účastní programu pro celoživotní vzdělávání na 15% či naopak snížil počet mladých lidí, kteří předčasně odejdou ze školy a to pod 10%. 

Druhý významný dokument přijatý Radou se týká posílení partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli. Školy by měly brát ohled na rychlý technologický vývoj a využívat jej v rámci své výuky. Podle ministrů je v tomto mají podpořit právě zaměstnavatelé, ale nejen oni. „Učitelé jsou stále více nabádáni k tomu, aby nástrojů informačních a komunikačních technologií využívali při výuce a aby studenty učili, jak je používat v každodenním praktickém i profesním životě. My, politici, jim k tomu ale musíme vytvořit podmínky. Proto zveme ke spolupráci klíčové hráče, kteří mají nejlepší přehled o zaměstnatelnosti na evropském trhu práce,“ řekla ministryně Kopicová.  Podpora zaměstnavatelů může též přinést i soukromé zdroje do škol, kterých je v členských státech stále nedostatek oproti jiným zemím světa.