Ministerstvo zdravotnictví dalo definitivní zelenou adresnému zvaní pojištěnců k preventivnímu vyšetření rakoviny

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: imagerymajestic.

Vedení rezortu zdravotnictví s konečnou platnosti odsouhlasilo brzké spuštění projektu, v němž budou pojištěnci zváni k účasti ve screeningových vyšetřeních onkologických onemocnění. Tzv. adresné zvaní, které bude následovat celorepubliková informační kampaň, by podle informací EurActivu mělo odstartovat již v polovině září.

„Vedení ministerstva zdravotnictví v těchto dnech schválilo obě části projektu, tedy tzv. adresné zvaní a celorepublikovou informační kampaň,“ sdělil EurActivu Tomáš Jung, vedoucí oddělení zdravotních programů Ministerstva zdravotnictví. „Nyní probíhají ještě poslední jednání s pojišťovnami,“ dodal. 

Adresné zvaní pojištěnců, které budou v příštích dvou letech realizovat české zdravotní pojišťovny, by mělo odstartovat ještě v polovině září. Doprovodná informační a osvětová kampaň, k níž se teprve začíná hledat realizátor, bude následovat. 

„V rámci tohoto projektu budou adresně zváni na preventivní vyšetření týkající se onkologických diagnóz (rakovina tlustého střeva a konečníku, prsa a děložního čípku; pozn. red.) všichni klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), kteří na ně mají ze zákona nárok, ale neúčastnili se jich,“ vysvětlil redakci Oldřich Tichý, tiskový mluvčí největší české pojišťovny. 

Podle předběžných odhadů pojišťovny zvací dopis obdrží přibližně 1,2 milionu pojištěnců VZP. 

Podobně bude postupovat i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZP MV), která osloví své klienty, kteří se žádného screeningového vyšetření nezúčastnili v posledních třech letech. „Osloveno bude více než 202 tisíc pojištěnců,“ upřesnila tisková mluvčí Hana Kadečková.  

K vyšetření proti rakovině tlustého střeva a konečníku tak bude podle ní pozváno téměř 160 tisíc pojištěnců (79 %). „Toto vyšetření si pacient vyžádá u svého praktického lékaře a provede si ho sám doma ze vzorku stolice. Až v případě pozitivního výsledku bude pacient následně pozván na kolonoskopické vyšetření,“ vysvětlila EurActivu. 

„Projekt znamená pro Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda (ZPŠ) obeslat ročně cca 35.000 pojištěnců. Měsíčně tak rozešleme cca 1.700 dopisů," dodal k tomu Jiří Těhan, ředitel odboru pojistných vztahů a marketingu ZPŠ.

Dvě fáze 

Projekt adresného zvaní, který poběží od podzimu letošního roku do června 2015, bude rozložen do dvou fází. „V průběhu prvních 12 měsíců bude obesláno všech 1,2 milionu pojištěnců VZP nacházejících se v rizikových skupinách, kteří neabsolvovali prohlídku,“ uvedl Tichý.  

Aby nedošlo k přeplnění nemocničních kapacit, kde budou vyšetření probíhat, bude VZP své klienty obesílat postupně. „Každý měsíc obešleme cca 100 tisíc klientů,“ upřesnil mluvčí a doplnil, že pozvánku obdrží vždy ten klient, který v daném měsíci zrovna slaví narozeniny. Za rok se pak „kolečko“ zopakuje – zvací dopis ale obdrží již pouze ti, kteří první pozvánku ignorovali.  

„VZP by ráda oslovila všechny své klienty, kteří se nacházejí v rizikové skupině, zároveň ale upozorňuje, že samozřejmě není možné nikoho do tohoto vyšetření nutit,“ dodal Tichý s tím, že pojišťovna již má o podobě zvacích dopisů jasno a zároveň má vytipovány konkrétní klienty, kterým bude pozvánka zaslána. 

Podobný systém připravuje i ZP MV. „Nepředpokládáme kapacitní problémy,“ sdělila redakci Kadečková (více o realizaci adresného zvaní viz EurActiv 18.4.2013). 

Finance 

Projekt, který je naplánován na dva roky, organizuje ministerstvo zdravotnictví, spolufinancován ale bude i z prostředků z evropských fondů.  

Podle informací redakce má rezort zdravotnictví k dispozici na zavedení adresného zvaní a na propagační kampaň několik desítek milionů korun z evropských zdrojů.  

„V tuto chvíli nevíme přesně, kolik budeme my jako pojišťovna platit. Záleží na tom, v jaké výši bude příspěvek z evropských fondů rozdělen ministerstvem zdravotnictví mezi jednotlivé pojišťovny,“ sdělila EurActivu Hana Kadečková ze ZP MV.  

Podle informací redakce by ke zdravotním pojišťovnám mělo doputovat celkem 60 milionů korun, z nichž bude financován start programu adresného zvaní. Dalších přibližně 40 milionů korun využije rezort na zmiňovanou doprovodnou informační kampaň.   

Z prostředků evropských fondů tak budou placeny především náklady spojené s vlastním pozváním klienta, jeho vyšetření či případnou diagnostiku proplatí zdravotní pojišťovny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

„Po absolvování prohlídky, buď u praktického lékaře nebo v případě ženu u gynekologa, vystaví lékaři fakturu za výkony pojišťovnám standardním způsobem," uvedl Jiří Těhan z ZPŠ. Po skončení projektu se počítá ještě s jeho pětiletou udržitelností, avšak již bez příspěvků ministerstva zdravotnictví.

„Celkové náklady na dopisy v naší pojišťovně se odhadují na jeden milion korun v jednom roce,“ doplnila Kadečková.