Ministerstvo školství chce najmout externí právníky na fondy EU

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Rezort, který je dlouhodobě kritizován kvůli pomalému čerpání evropských dotací, včera vyhlásil výběrové řízení na právní služby. Právníci mají ministerstvu školství (MŠMT) pomoci se zadáváním veřejných zakázek, kontrolou zadávacích řízení a mají jim poskytovat právní služby související s čerpáním peněz z evropských fondů.

Výši zakázky úřad, který je pověřen řízením dvou operačních programů – OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – odhaduje na 99 milionů korun.

Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na administraci spojenou s operačními programy přesto, že samo disponuje právním oddělením. Tisková mluvčí MŠMT Kateřina Savičová ČTK zdůvodnila rozhodnutí rezortu snahou o vyšší transparentnost. Posílit by se touto cestou měly i administrativní kapacity řídícího orgánu.

Ani očekávaná hodnota zakázky podle ní není přemrštěná. Právní služby, které ministerstvo nyní poptává, jsou prý pro efektivní čerpání evropských dotací nezbytné a cena odpovídá velkému množství výběrových řízení. Za právní služby by ministerstvo mělo bez daně zaplatit méně než 2.500 korun na hodinu, „což je zcela standardní částka za tyto služby“, řekla mluvčí ČTK.

MŠMT je pověřeno řízením operačních programů, v nichž je pro české školství, vědu a výzkum v letech 2007-2013 vyhrazeno zhruba 93 miliard korun. Z OP VK může Česko vyčerpat přibližně 45 miliard korun, z OP VaVpI zhruba 48 miliard.

Dotace stále v ohrožení

Oba programy patří ale mezi 17 operačními programy, jejichž administrací jsou pověřeny přímo orgány v ČR, k těm, které čerpají nejpomaleji. Ze zatím poslední monitorovací zprávy, kterou každý měsíc uveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), vyplývá, že v hlavních indikátorech čerpání se oba programy umisťují na posledních pozicích.

K 6. červenci 2011 měl OP VaVpI schváleno pouze 59,1 % celkové alokace a OP VK dokonce pouze 47,3 % (čtvrtá a druhá příčka od konce). Pokud jde o proplácení dotací ze státní pokladny, je VaVpI s 10,1 % vyčerpaných prostředků na úplném chvostu (pro srovnání, nejlepší pětice operačních programů má vyčerpáno zhruba mezi 50-60 % alokace), OP VK je na tom o něco málo lépe (24,3 %).

Vzhledem k těmto okolnostem MMR oba programy umístilo do režimu „zesíleného řízení rizik“. To jinými slovy znamená, že úřad pravidelně vyhodnocuje jejich pokrok a v případě, že by nebyly schopny čerpání zrychlit a hrozilo by, že Česká republika o dotace přijde, navrhne přesun jejich prostředků jinam, směrem k programům, které čerpají rychleji.

Poslední varování?

Kritici současného ministra školství Josefa Dobeše (VV) vidí za pomalým čerpáním personální zemětřesení, ke kterému na úřadu došlo v říjnu 2010. Ministr tehdy s odkazem na výsledky jím zadaného personálního auditu odvolal ředitele sekce pro čerpání dotací EU Jana Vitulu (TOP09) a s ním odešla celá řada dalších významných pracovníků, kteří byli zodpovědní za čerpání v obou programech.

Mezi tyto kritiky patří například senátor za ČSSD Marcel Chládek. Důvodem dnešního neutěšeného stavu je podle něj „právě Josef Dobeš, který při nástupu na ministerstvo personálně zdevastoval útvar, jež měl čerpání evropských peněz na starost“.

V souvislosti s výběrovými řízením Chládek portálu iDnes.cz sdělil, že podle jeho mínění se jedná o „zoufalou Dobešovu snahu o napravení vlastních chyb“.

Ministerstvo školství ale uvedlo, že po nástupu ministra Dobeše do úřadu došlo naopak k výraznému zrychlení čerpání. „Po provedených personálních změnách ve vedení Sekce řízení Operačních programů fondů EU, zjednodušení administrativních procesů a náboru dalších odborníků potřebných do projektového nebo finančního managementu, se tempo schvalování dotací zřetelně zvýšilo,“ uvádí rezort v tiskové zprávě.

Úřad na důkaz úspěšnosti svých opatření odkazuje na usnesení vlády z 20. července, kterým byla (alespoň prozatím) odvrácena hrozba přesunu části alokace z OP VK ve prospěch jiných programů. „Vláda (…) tím vyslala jasný signál, že ministerstvu školství důvěřuje a že nemá obavy z nevyčerpání evropských dotací,“ cituje zpráva ministra Dobeše.

Materiál vlády ale takto jednoznačně nevyznívá. Dokument ministerstvu ukládá provedení všech nápravných opatření, která rezort vládě představil, a vyzývá jej, aby vládu jednou měsíčně informovalo o „postupu realizace“.

Přestože o krocích, k nimž by se kabinet uchýlil v případě, že ministerstvo čerpání nezrychlí, materiál nehovoří, může být usnesení vnímáno i jako poslední varování před případným odebráním části alokace.