Lisabonská smlouva o krůček blíže ratifikaci

Zdroj: Rada EU.

Evropští lídři v pátek dosáhli kompromisu ohledně irských garancí, které mají zaručit, že Irové na podzim napodruhé kývnou na Lisabonskou smlouvu. V ostatních zemích, jež už reformní dokument schválily, k obnovení ratifikačního procesu nedojde, znělo ze summitu.

Souvislosti:

Lisabonskou smlouvu musejí, aby vstoupila v platnost, schválit všechny členské země sedmadvacítky. Ve většině z nich nicméně na rozdíl od Irska stačí k její ratifikaci schválení v národních parlamentech. Irové šokovali všechny evropské lídry minulý rok v červnu, kdy Lisabon poslali v referendu ke dnu, a zastavili tak reformní proces Unie.

Irská vláda, která za Lisabonem stála a stojí, si po červnovém krachu nechala zpracovat průzkum, který ukázal, proč Irové smlouvu odmítli. Výstup je následující: největší strach vyvolaly možnost ztráty vojenské neutrality, zvyšování korporátních daní, potenciální změna přísných potratových zákonů a otázky práv zaměstnanců. K tomu se přidala obava, že v Bruselu podle Lisabonu od roku 2014 nemá zasedat irský komisař (respektive Lisabon počítá se zavedením rotačního systému a snížením počtu komisařů o třetinu).

Hlavy států a vlád Unie se na summitu minulý rok v prosinci dohodly, že naleznou řešení, které umožní, aby se v Irsku mohlo referendum uspořádat nanovo. Kritici už tehdy takový krok označili za nedemokratický. Mimochodem, Irové nejsou při opakovaném schvalování evropských smluv žádnými nováčky – až napodruhé ratifikovali také smlouvu z Nice.

Témata:

Velmi opatrně napsaný text záruk se snaží uspokojit irské požadavky a zároveň zabránit opakování ratifikace v některé další členské zemi sedmadvacítky. Britský ministerský předseda Gordon Brown ještě ve čtvrtek vyjádřil obavy, že jakákoliv podstatnější změna Lisabonu si vyžádá opětovný souhlas dolní sněmovny britského parlamentu.

Brown, který doma čelí kvůli skandálu ohledně poslaneckých náhrad obrovskému tlaku, se zpočátku zdráhal znovu otevírat debatu o Lisabonu. Čeští diplomaté měli tedy na summitu plné ruce práce, aby sblížili stanoviska irské a britské delegace. Nakonec se to zdařilo.

„Toto rozhodnutí poskytuje právní záruku v tom smyslu, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost nebude mít vliv na některé záležitosti znepokojující irský lid,“ dočteme se v závěrech summitu, kde se hned následně uvádí, že text je „plně slučitelný“ s Lisabonem, a proto „nebude vyžadovat“ jeho „opětovnou ratifikaci“. Tyto explicitní formulace by měly právě Browna uchránit od ostrovních kritiků z řad Konzervativní strany, kteří volají po uskutečnění referenda.

Kromě záruk týkajících se vojenské neutrality, práv zaměstnanců, etických otázek nebo zdanění, bychom v textu marně hledali zmínku o tom, že každá členská země si zachová svého komisaře – ta už totiž byla součástí závěrů prosincového summitu sedmadvacítky.

Jak řekl český premiér Jan Fischer, garance nemění na Lisabonu „ani čárku“, a to samé platí o zachování 27 komisařů. „Schválené záruky jsou dostatečně pevné a zároveň právně závazné, protože je schválili předsedové vlád členských zemí. Je důležité říct, že to nejsou záruky jen pro Irsko, ale třeba v daňové oblasti se vztahují i na ostatní státy,“ uvedl Fischer.

Lisabonská smlouva je, co obsazení Komise týká, značně flexibilní – počítá sice s tím, že počet komisařů bude odpovídat dvěma třetinám členských států (vznikne rotační systém), nicméně připouští změnu tohoto pravidla v případě jednomyslné schody Evropské rady.

Pokud ratifikace Lisabonu dospěje na podzim do zdárného konce, začne se řešit, jakou konkrétní formou se politické závazky evropských státníků z konce loňského roku a z letoška „přetaví“ do právně závazné podoby.

Závazky byly na summitu schváleny ve formě mezivládní smlouvy a vláda tak – navzdory kritice z Hradu – nepřekročila svůj mandát, schoduje se většina pozorovatelů. Garance jsou dohodou interpretační – vysvětlovací, nicméně při schvalování další přístupové smlouvy (pravděpodobně s Chorvatskem) se počítá s jejich „přivěšením“ k tomuto dokumentu, který samozřejmě projde parlamentním schvalovacím „kolečkem“.

Irský premiér Brian Cowen řekl, že s výsledkem summitu je nadmíru spokojen a přislíbil oznámení data nového referenda v nejbližších týdnech. Jako pravděpodobná se podle něj jeví první polovina října.