Lidové noviny: Čeští poslanci EP požadují lepší práci Komise při schvalování operačních programů

Dnešní vydání Lidových novin informuje o iniciativě poslance Evropského parlamentu (EP) Březiny (KDU-ČSL). Ten spolu s dalšími dvanácti českými poslanci EP poslali komisařce Danutě Hübner dopis, ve kterém požadují efektivnější práci Evropské komise při schvalování operačních programů České republiky.

Celkem třináct poslanců Evropského parlamentu (ODS, KDU-ČSL, SNK-ED a NEZ) podepsalo a zaslalo evropské komisařce Danutě Hübner, která je odpovědná za regionální politiku, dopis, v němž podle informací Lidových novin „zdvořile žádají o zrychlení práce a zároveň Komisi nepřímo obviňují, že za špatným skóre“ v přípravě na čerpání prostředků z evropských fondů „stojí i dvojí metr vůči České republice ve srovnání s ostatními státy“.

Poslanci EP v dopise také zdůrazňují, že „přes počáteční chyby je řada českých programů už dostatečně připravena a měly by být proto schváleny bez jakékoli prodlevy“. Jan Březina Lidovým novinám zdůvodnil cíl iniciativy: „Chceme vytvořit určitý tlak uvnitř Komise, aby se věci rychleji hýbaly.“

Argument, že Evropská komise nemá dostatečné kapacity pro schvalování všech operačních programů EurActivu.cz už dříve potvrdily zdroje blízké vyjednávacímu týmu České republiky.

Kromě zrychlení práce Komise poslanci EP požadují, aby Evropská komise používala při hodnocení českých operačních programů stejná měřítka jako u jiných členských států EU. Doslova se v dopise podle Lidových novin píše: „Používání tvrdších kritérií by nebylo fér a kompromitovalo by celý systém strukturální pomoci.“ Jan Březina tento požadavek zdůvodnil následovně: „Máme pocit, že se na nás dívají tvrdším okem než na okolní země.“ Podle listu pan poslanec „konkrétní indicie prý má, nechtěl je ale uvést kvůli diskrétnosti vyjednávání“.

Jednání s českou stranou o operačních programech, které nečerpají z Evropského sociálního fondu, má na starosti Řek Georgios Yannoussis. V jeho gesci je kromě České republiky, také Belgie a Lucembursko.

Lidové noviny také citují reakci nejmenovaného úředníka z oddělení Georgiose Yannoussise: „Všem se měří stejně, vaše startovní podmínky ale byly jiné.“ Jasně tak odkázal na vysoký počet operačních programů a zdlouhavost ustavení vlády po červnových volbách 2006. Dodal také: „Vzhledem k tomu, že pod nás spadá čtrnáct vašich programů, tak to není žádná tragédie. Nevidím u Česka zásadní problém.“

V pátek 12. října Evropská komise schválila první tři operační programy. Další by měly být schváleny na přelomu listopadu a prosince. Už nyní je jasné, že ne všechny programy budou schváleny do konce letošního roku. Integrovaný operační program a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace se schválení dočkají až v příštím roce.