Kvůli neimplementaci směrnice o povodních hrozí Česku žaloba u Soudního dvora EU

Zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Pajast.

České republice hrozí žaloba a finanční postih za to, že do svého právního řádu nepřijala směrnici EU o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, nebo o tom alespoň neinformovala Evropskou komisi. Česko se ale hájí tím, že norma je již připravena. Podobná žaloba hrozí i sousednímu Rakousku.

Česká republika zaspala. Do dnešního dne totiž neinformovala Evropskou komisi o tom, že do svého právního řádu implementovala směrnici 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Bruselu se to samozřejmě nelíbí, a hrozí proto žalobou k evropské justici.

Podobně je na tom i sousední Rakousko. „Nesplní-li Česká republika a Rakousko své právní povinnosti, může na ně Komise podat žalobu u Soudního dvora EU,“ píše se v prohlášení Komise, které bylo zveřejněno v úterý (15. února).

Pravidla o ochraně před povodněmi, jejichž cílem je snížit a zvládat rizika, která povodně představují pro lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, měla být do právních řádů členských států EU zapracována již na podzim loňského roku. Členské země měly posléze evropskou exekutivu o svém činu informovat. Česká republika tak ani přes opakované výzvy Komise neučinila.

České úřady se nařčení brání a tvrdí, že legislativa o předcházení povodním je již připravena, avšak Komise k ní ve svém prohlášení nepřihlédla.

„Shodou okolností dosáhne Česko plného souladu se směrnicí ve čtvrtek 18. února, kdy bude ve Sbírce zákonů publikována vyhláška o plánech povodí a plánech o zvládání povodňových rizik,“ sdělila ČTK Jarmila Krebsová z tiskového odboru Ministerstva životního prostředí.

Podle Krebsové je datum účinnosti vyhlášky stanoveno od 4. března 2011. „O dosažení plného souladu se směrnicí bude Česká republika Komisi informovat…,“ řekla Krebsová a dodala: „Obecná lhůta pro vyjádření členského státu je vždy dva měsíce, v tomto případě tedy 16. dubna 2011, předpokládám však, že Evropskou komisi o této skutečnosti budeme informovat o něco dříve.“