Kvóta pro vyšší počet žen ve firmách sklízí hlavně kritiku

zdroj: Evropská komise

Návrh směrnice, která by měla zaručit větší podíl žen ve vedení firem, se zatím setkává především s kritikou. Pokud by tato ligislativa vešla v platnost, bude podle odpůrců této normy plánovaná kvóta znamenat především byrokratickou zátěž, povede k bezpočtu soudních sporů, a ženám tak může paradoxně spíše ublížit.

Evropská komise včera (14. listopadu) představila návrh směrnice, která by měla zaručit vyšší počet žen ve vedení velkých firem. Jejím cílem je dosáhnout 40% podílu doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů.

Hlavní iniciátorkou tohoto právního předpisu je eurokomisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová, která podobné opatření prosazuje již několik let (EurActiv 7.3.2012). „Jedná se o historický den pro genderovou vyváženost a rovnost,“ řekla Redingová novinářům na včerejší tiskové konferenci.

„Tímto návrhem dnes Komise odpovídá na silnou výzvu Evropského parlamentu, aby EU udělala něco pro vyrovnanější zastoupení pohlaví v řídících orgánech,“ dodává šéf Evropské komise José Manuel Barroso.

Ne všichni však nový návrh vítají. Česká republika se v minulosti opakovaně vyslovilo proti přijetí podobné právní normy (EurActiv 17.9.2012).

Podle europoslankyně Andrey Češkové (ODS, ECR) by genderové diskriminační stereotypy pomohla vyřešit spíše změna myšlení společnosti, ke které by měly dopomoci sdělovací prostředky, vzdělávací systém a informační kampaně.

„Místo abychom se snažili podnikům usnadnit v nelehké době jejich fungování, zatížíme je dalšími byrokratickými pravidly. Navíc nejsem přesvědčena o tom, že ženám tato směrnice usnadní jejich profesní život,“ vysvětluje Češková a dodává, že kvóty mohou ženám ve finále jen ublížit, protože na ně bude nahlíženo jako na „protekčně dosazené“.

Proti směrnici se důrazně staví i Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR). „Zvolený přístup Komise a stanovení právně závazných kvót není krok správným směrem. Považujeme ho naopak za kontraproduktivní,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák a vysvětluje, že v řadě odvětví těžkého průmyslu a dopravy nebude jednoduché kvótu naplnit tak, aby byla přínosem podniku.

Podle ředitele vnějších vztahů logistické společnosti Advanced World Transport Petra Jonáka je správné, že probíhá intenzivnější debata na téma gender, protože se tak kultivuje prostředí a boří předsudky a stereotypy. K jakémukoliv závaznému stanovení kvót, a to nejen pro méně zastoupené pohlaví, je však skeptický.

„Pevně věříme, že jakákoliv budoucí legislativa nám umožní i nadále vybírat mezi kandidáty čistě podle jejich schopností, zkušeností a specifik dané pozice tak, jak činíme dosud,“ řekl EurActivu. 

Výhoda při výběrovém řízení

A jak chce Evropská komise navýšení žen ve velkých firmách dosáhnout? Návrh směrnice se týká společností, které mají mezi nevýkonnými členy řídících orgánů méně než 40 % žen. Ty budou muset provádět jmenování pracovníků na uvedené pozice na základě komparativní analýzy kvalifikací každého z kandidátů při uplatnění jasných, genderově neutrálních a jednoznačných kritérií. V případě stejné kvalifikace bude dána přednost kandidátu méně zastoupeného pohlaví.

Směrnice by se měla týkat pouze nevýkonných členů řídících orgánů společností kotovaných na burze, s výjimkou malých a středních podniků. Takových společností je v Evropské unii kolem 5.000.

Čtyřicetiprocentního podílu doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů by mělo být dosaženo do roku 2020. Státní podniky budou mít na dosažení cíle o dva roky méně.

Podle poslance Evropského parlamentu Jana Březiny (KDU-ČSL, EPP) však bude hlavním důsledkem směrnice právní nejistota vedoucí k bezpočtu soudních sporů.

„Pro neúspěšnou uchazečku bude vždy snadné namítnout, že se svému mužskému protějšku vyrovnala, a v její prospěch tedy mělo rozhodnout kritérium pohlaví. Rozhodování v takovém sporu potom bude skutečným oříškem, protože lidé nejsou stroje, takže jejich vlastnosti nelze vždy kvantifikovat a naprosto objektivně porovnávat,“ obává se Březina.

Přestože návrh směrnice již přijala Evropská komise, není jisté, že bude schválen. Zelenou totiž musí dostat i od členských států a Evropského parlamentu.

Neplýtvejme s potenciálem

Ne všichni však proti návrhu Komise zbrojí. Podle Jany Smiggels Kavkové, ředitelky Fóra 50 %, je navrhovaná směrnice příliš mírná.

„Je škoda, že se direktiva vztahuje pouze na dozorčí rady a nikoliv rovněž na rady správní. Je na čase přestat plýtvat potenciálem poloviny populace, navíc té vzdělanější. Navzdory tomu, že mezi absolventy vysokých škol činí ženy 60 %, ve vedení firem je jich jenom zhruba 15 %.  Četné studie navíc dokazují, že firmy s vyváženým zastoupením žen a mužů ve vrcholném managementu si vedou lépe,“ řekla EurActivu.

K ní se přidává i Monika Ladmanová ze společnosti IBM. „Osobně jsem přesvědčená, že je potřeba přijímat a podporovat opatření, která vedou k vyrovnávání příležitostí pro ženy a muže – nejen na pracovním trhu. Kvóty jako jedno z dočasných opatření budou mít vliv na zvýšení počtu žen, mohou však být vnímány negativně,“ řekla redakci.

Ladmanová dodává, že zavedení kvót by měla předcházet širší diskuse doprovázená vysvětlením důvodů a důsledků nerovností, a to nejen v podobě čísel proto, aby byly společností přijaté.

Pomalý růst

Podle údajů Evropské komise představují muži v současnosti 85 % nevýkonných členů a 91,1 % výkonných členů řídících orgánů. Od roku 2003 se navíc průměrný počet žen v řídících orgánech zvyšoval pouze o 0,6 procentního bodu ročně.

„V posledních letech došlo ve firmách v oblasti rovnosti žen a mužů k posunu a diverzita se stala tématem, které je třeba brát vážně. Přesto změna přichází jen velmi pomalu. Kvóty pomohou schopným a velmi kvalifikovaným ženám prolomit tzv. skleněný strop, a proto jejich zavedení vítám. Je však nutné, aby tento návrh doprovázely i další kroky jako je například mentoring či další slaďovací opatření,“ tvrdí Vera Budway Strobach, manažerka programu Diverzita České spořitelny.

Stanoviska

„Tímto návrhem dnes Komise odpovídá na silnou výzvu Evropského parlamentu, aby EU udělala něco pro vyrovnanější zastoupení pohlaví v řídících orgánech. Dnes žádáme velké kotované obchodní společnosti v celé Evropě, aby ukázaly, že to myslí vážně s rovností mužů a žen při rozhodování o ekonomických otázkách,“ řekl k návrhu směrnice José Manuel Barroso, předseda Evropské komise. „Na můj podnět Komise výrazně posílila zastoupení komisařek mezi svými členy, a ženy tak tvoří jednu třetinu komisařů,“ připoměl.

„Evropská unie úspěšně prosazuje rovnost žen a mužů už přes 50 let. V jednom směru – a sice v řídících orgánech – však nepozorujeme žádný pokrok. Na příkladu takových zemí, jako je Belgie, Francie a Itálie, které v nedávné době přijaly právní předpisy a začínají vykazovat výsledky, lze jasně demonstrovat, že termínovaný regulační zásah dokáže přinést změnu. Návrh Komise zajistí, aby ve výběrových řízeních na pozice nevýkonných členů řídících orgánů dostaly přednost ženské kandidátky, pokud jsou v řídících orgánech nedostatečně zastoupeny a mají stejnou kvalifikaci jako kandidáti–muži,“ dodala komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová.

„Povinnost firem podávat každý rok zprávy o dosaženém pokroku a organizace výběrových řízení za účelem naplnit kvóty zvýší administrativní zátěž podniků. Místo abychom se snažili podnikům usnadnit v nelehké době jejich fungování, zatížíme je dalšími byrokratickými pravidly,“ tvrdí europoslankyně Andrea Češková (ODS, ECR) „Navíc nejsem přesvědčena o tom, že ženám tato směrnice usnadní jejich profesní život. Mám velké obavy, aby pak ženy nebyly spíše figurínami ve výkladních skříních, na které se budou jejich kolegové možná i kolegyně dívat jako na ty protekčně dosazené, které by se jinak sami nedokázaly prosadit.“

„Podíl zastoupení žen ve vedení firem by se měl zvyšovat, ale přirozenou cestou. Pozitivní diskriminace se v konečném důsledku obrátí proti  ženám, které se do vyšších pozic umí dostat cestou férové soutěže bez pomoci ochranářských předpisů, a je tak pro tyto ženy nedůstojná. Požadavek, aby při rovnosti uchazečů o vedoucí místo rozhodovalo pohlaví, je umělou konstrukcí, která jen vnese chaos do pracovněprávních vztahů,“ tvrdí poslanec Evropského parlamentu Jan Březina (KDU-ČSL, EPP) a dodává: „Hlavním důsledkem směrnice tak bude právní nejistota vedoucí k bezpočtu soudních sporů. Pro neúspěšnou uchazečku bude vždy snadné namítnout, že se svému mužskému protějšku vyrovnala, a v její prospěch tedy mělo rozhodnout kritérium pohlaví. Rozhodování v takovém sporu potom bude skutečným oříškem, protože lidé nejsou stroje, takže jejich vlastnosti nelze vždy kvantifikovat a naprosto objektivně porovnávat.“

„Zvolený přístup Komise a stanovení právně závazných kvót není krok správným směrem. Považujeme ho naopak za kontraproduktivní,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

„Podporujeme diverzitu na pracovišti včetně většího zapojení žen v managementu. Vítáme i intenzivnější debatu na téma gender a diverzity, protože se domníváme, že kultivuje prostředí a pomáhá bořit předsudky a stereotypy. K jakémukoliv závaznému stanovení kvót, a to nejen pro méně zastoupené pohlaví, ale obecně, jsme však skeptičtí. Pevně věříme, že jakákoliv budoucí legislativa nám umožní i nadále vybírat mezi kandidáty čistě podle jejich schopností, zkušeností a specifik dané pozice tak, jak činíme dosud,“ řekl EurActivu  ředitele vnějších vztahů logistické společnosti Advanced World Transport Petr Jonák.

„Zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicích je rozhodně důležité téma a je dobře že se mu dostalo pozornosti také na úrovni evropských institucí. Existují různé prostředky, které vedou k naplnění zmíněného cíle, začít je potřeba už při přípravě na povolání, ve vzdělávacím procesu. Ve společnosti stále převládají zažité jednostranné názory na vhodnost určitého povolání pro ženy a/nebo pro muže,“ řekla redakci Martina Ladmanová ze společnosti IBM. „Osobně jsem přesvědčená, že je potřeba přijímat a podporovat opatření, která vedou k vyrovnávání příležitostí pro ženy a muže – nejen na pracovním trhu. Kvóty jako jedno z dočasných opatření budou mít vliv na zvýšení počtu žen, mohou však být vnímány negativně. Jejich zavedení by měla předcházet širší diskuse doprovázená vysvětlením důvodů a důsledků nerovností – nejen v podobě čísel – proto, aby byly společností přijaté,“ dodala.

„Pokud české firmy nařízení budou dodržovat, určitě to postavení žen zlepší. Věřím, že firmy budou potom také více prosazovat další podpůrná opatření, umožňující sladit pracovní a rodinný život. Navíc díky přílivu manažerek budou mít mladé ženy dostatek pozitivních vzorů,“ řekla EurActivu Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 %. „Je škoda, že se direktiva vztahuje pouze na dozorčí rady a nikoliv rovněž na rady správní. Je na čase přestat plýtvat potenciálem poloviny populace, navíc té vzdělanější. Navzdory tomu, že mezi absolventy vysokých škol činí ženy 60 %, ve vedení firem je jich jenom zhruba 15 %.  Četné studie navíc dokazují, že firmy s vyváženým zastoupením žen a mužů ve vrcholném managementu si vedou lépe. Diverzita je pro firmy ekonomicky prospěšná,“ dodala.