Krize posouvá Island blíže k EU

Z prohlášení islandských poslanců, kteří diskutovali se členy evropského parlamentu v rámci prvního parlamentního fóra severní dimenze, vyplývá, že členství v EU se stává pro Island stále atraktivnější.

První Parlamentní fórum severní dimenze se konalo v Bruselu 25. a 26. února. Poslanci z Norska, Islandu, Grónska, Faerských ostrovů diskutovali se svými evropskými kolegy o ekonomické krizi a jejím vlivu na vztahy s EU. Zvláštní zájem o posílení vazeb na EU projevil především Island, který nejvíc utrpěl turbulencemi na světových finančních trzích. V květnu by se zde dokonce měly konat předčasné volby, když vláda premiéra Geir Haardema na konci ledna odstoupila (viz EA 02/02/2009).

Na Islandu byly v důsledku finanční krize znárodněny tři největší finanční instituce a úroková míra dosahuje 18%. Z posledních průzkumů veřejného mínění vyplývá, že pro vstup do EU by byly 2/3 Islanďanů.

Předsedkyně delegace EP pro Severskou radu Bibyana Raeva se jednoznačně vyslovila pro vstup Islandu do EU, když řekla: „Island by byl jedním z nejlepších členů EU. Výrazně by přispěl svými znalostmi a technologiemi.“ Člen islandského parlamentu křesťanský demokrat Karl Matthiasson potvrdil, že zájem o členství v EU se na Islandu zvyšuje. Karl Matthiasson řekl: „Kvůli finanční krizi lidé v Evropě ztratili peníze, ale my jsme zbankrotovali jako celý národ. Náš vlastní obrázek byl zničen a to posiluje ideu vstupu do EU.“

O případném vstupu do Unie však není řeč na Faerských ostrovech, které jsou formálně součástí Dánska, ale ne EU. Předseda Strany za nezávislé Faerské ostrovy Kári P. Højgaard k tomu řekl, že vztah k EU je pro ostrovy problematický. Pokud by se staly součástí EU v rámci Dánska, staly by se malou menšinou ve velkém národním státě. Na druhé straně vstup do EU nezávisle na Dánsku by znamenal, že hlas 47 000 obyvatelů Faerských ostrovů by v EU byl slyšet ještě méně.

Příští Parlamentní fórum severní dimenze bude hostit Norsko v roce 2011.