Kritika zpoždění v čerpání peněz z fondů EU sílí

Po Unii malých a středních podniků také Hospodářská komora ČR kritizuje vládu za průtahy při schvalování operační programů, v důsledku čehož dochází ke zpoždění čerpání peněz ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

V souvislosti s včerejším podpisem prvních tří operačních programů Hospodářská komora ČR kritizovala velké zpoždění čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Předseda Hospodářské komory České republiky Jaromír Drábek prohlásil: „Je tristní, že první tři programy na čerpání peněz z bruselských fondů podepsala Česká republika deset měsíců po zahájení nového rozpočtového období. Naplnily se tak pesimistické odhady, které předpokládaly, že naše země začne kvůli průtahům na domácí politické scéně s čerpáním peněz až na podzim tohoto roku.“ Hospodářská komora také kritizuje, že s jednáním o Národním strategickém referenčním rámci a operačních programech se začalo pozdě.

Je jasné, že současná vláda vyjednávání o strategickém dokumentu a operačních programech zahájila se zpožděním, navíc Česká republika patří k zemím, které mají velký počet operačních programů. Na druhé straně se ukazuje, že také Evropská komise nemá dostatečné kapacity při schvalování jednotlivých programů.

Hospodářská komora dále vyzvala k urychlení příprav na čerpání finančních prostředků v rámci operačních programů Podnikání a inovace a Výzkum a vývoj pro inovace. Tuto oblast Hospodářská komora ČR pokládá „za jeden ze stěžejních prostředků pro vybudování zázemí pro znalostní ekonomiku v České republice v následujících letech“. Zdůrazňuje také, že čeští podnikatelé mají o podporu v této oblasti velký zájem. Argumentuje čísly z Českého statistického úřadu, ze kterých vyplývá, že „nejvíce prostředků na vědu a výzkum spotřebováno v podnikatelském sektoru“.

Na druhé straně Hospodářská komora ČR přivítala schválení operačních programů (OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita), což by „mohlo pomoci při řešení dnešního akutního nedostatku pracovních sil“.